Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

ATT VARA RESERV

Att vara reserv innebär att du kan bli antagen eller få en bättre placering på reservlistan när någon nu antagen tackar nej till sin plats eller blir antagen på ett högre rangordnat val.

 

Ditt nuvarande reservnummer kan försämras när en sökande med högre poäng, som aviserat om inflyttning till den sökta kommunen, blir folkbokförd i kommunen eller i samverkansområdet eller när en sökande med högre poäng, som felbehandlats, erhåller sin rätta plats på reservlistan. I sällsynta fall kan, om särskilda skäl finns, ett sent ändringsval (i det här fallet ändringar som görs efter slutantagningen) godtas. Även detta kan påverka din reservplacering negativt om sökanden har högre poäng än vad du har.

På reservlistan prioriteras sökande som tagits emot i första hand dvs sökande som är hemmahörande i den kommun eller i samverkansområdet som anordnar utbildningen. Sökande som kommer från andra kommuner eller samverkansområden, som själva erbjuder utbildningen kommer i andra hand (förutsatt att hemkommunen betalar).

Det kan hända att du har poäng som är lika med antagningsgränsen och ändå inte tagits in. Det beror på att det är flera sökande i samma situation och att det vid ett visst tillfälle finns plats för endast några i gruppen med samma poäng. Det finns olika regler i olika kommuner om hur sökande med lika poäng rangordnas.

Uppgift om det aktuella läget vad gäller antagningsgränser, uppgift om utbildningar och skolor med lediga platser finns på www.gyantagningen.se. Du kan följa din egen reservantagning med hjälp av dina inloggningsuppgifter.

Reservantagningen fortsätter tills skolorna själva tar över antagningen. Detta sker vid olika tidpunkter i olika kommuner i länet och gäller även fristående skolor.


Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm