Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Information till dig som inte är folkbokförd och bor utomlands med svensk(a) vårdnadshavare

Nedan följer information om hur det kommer att gå till när du har sökt till gymnasiet i Stockholms län, Håbo kommun samt Gnesta kommun om du inte är folkbokförd och bor utomlands med vårdnadshavare som är svensk(a) medborgare. 

Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av svenska medborgare i Sverige. Det är folkbokföringen som styr kommuners möjlighet att betala för elever, eftersom den styr möjligheten att få statlig ersättning för en elev. Om du inte är folkbokförd i Sverige vid antagningen till gymnasiet, så kan du därför ha begränsad rätt att få en plats i antagningen.

Om du är bosatt i utlandet kan du komma att ses som utlandssvensk, förutsatt att din(a) vårdnadshavare är bosatta utomlands och minst en vårdnadshavare är svensk medborgare.

Det här säger skollagen:

Skollagen 29 kap 7 § Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att också annan ska anses som utlandssvensk elev.

För dig som har fullständigt svenskt personnummer och bor utomlands kommer vi att göra kontroller för att fastställa hur du ska hanteras inför antagning till gymnasiet. Kontrollen leder till ett av följande utfall:

  • Utlandssvensk: du söker då på samma villkor som boende i den kommun du söker till.
  • Aviserad inflyttning: du uppfyller inte kriterierna för att ses som utlandssvensk utan kommer att hanteras som att du är på väg att flytta in och folkbokföras i Stockholms län, Håbo eller Gnesta, dvs. vi har möjlighet att eventuellt reservera plats på sökt utbildning om tillräckliga betyg finns tills det att du är folkbokförd i Stockholms län, Håbo eller Gnesta kommun. Reserverad plats kan hållas fram till mitten av juli.
  • Folkbokförd: du är redan folkbokförd i Sverige. Om du är folkbokförd i Stockholms län, Håbo eller Gnesta kommun söker du på samma villkor som boende i respektive kommun.

Om du inte har fullständigt svenskt personnummer och uppfyller kriterierna för att anses som utlandssvensk enligt skollagens definition ovan, behöver du själv kontakta oss på med underlag som styrker detta.

Tänk på att det slutligen är sökt huvudman för utbildningen som tolkar din eventuella status som utlandssvensk.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Gymnasieantagningen Storsthlm.

E-post: gyantagningen@storsthlm.se

Telefon: 08-580 080 00 (måndag -torsdag kl. 09.00 - 11.00)

Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

OBS! Vecka 25-32 är det ändrade telefon och besökstider. Läs här

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm