Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Antagning

I antagningen avgörs det vilka som kommer in på en utbildning. Det mest väsentliga steget är slutantagningen, men det går även att bli antagen som reserv om platser blivit lediga. För att bli antagen krävs att du är behörig till utbildningen. Om det finns fler behöriga sökande än platser för en viss utbildning, så styrs urvalet främst av meritvärdet. Det har också stor betydelse om du gjort din ansökan i tid eller inte.

Så går antagningen till

Det finns olika moment av antagningen. Det mest väsentliga är slutantagningen, som normalt äger rum i början av juli. Efter slutantagningen sker också två reservantagningar, normalt i slutet av juli och början av augusti. Tidigare under våren har det också gjorts en preliminär antagning, baserad på betygen från höstterminen. I den preliminära antagningen sker dock ingen verklig tilldelning av platser på utbildningarna, utan det sker först i slutantagningen. Det sista momentet är att skolorna själva tar över antagningen av elever.

Preliminärantagning

Efter det att hemsidan stängts för ansökningar i februari görs en en första preliminär antagning. Den baserar sig sig på de höstterminsbetyg som registrerats. Verklig tilldelning av platser sker endast utifrån slutbetygen. Därför visas bara preliminära gränser för antagning och du är inte garanterad en plats genom ett meritvärde över antagningsgränsen. Det sker heller ingen tilldelning av platser i fri kvot. Om du exempelvis söker med utländska betyg, är du alltså inte med i preliminärantagningen. Det har emellertid ingen betydelse för dina möjligheter att bli slutligt antagen.

 

Slutantagning

När resultatet av den preliminära antagningen publicerats, öppnas hemsidan för ansökningar igen. Det går då att göra nya ansökningar och ändringar av tidigare ansökningar. Sedan ska slutbetyg från skolor och sökande skickas in till Gymnasieantagningen under juni. Först därefter sker den första verkliga tilldelningen av platser i slutantagningen. Slutantagningen är en automatisk process som görs i Gymnasieantagningens system och reslutatet styrs av de uppgifter som skickats in. I samband med slutantagningen sker även tilldelning av platser i fri kvot.

 

Reservantagning

När platser blivit fördelade i slutantagningen, får sökande som inte blivit antagna till sitt första val möjlighet att tacka ja eller nej till sin plats. De får också välja om de vill stå kvar som reserver till högre val eller inte. En reserv är en behörig sökande som inte blivit antagen till en utbildning eftersom andra sökande gått före i urvalet och fyllt alla platser på utbildningen. Det kan dock frigöras platser om de redan antagna tackar nej till sina platser eller i sin tur blir antagna till högre val. Antagningen till sådana platser sker i två reservantagningar. Liksom i slutantagningen är det en automatisk process som görs i systemet. Det sker alltså ingen löpande antagning av reserver när platser blir tillgängliga efter slutantagningen, utan denna antagning görs först under reservantagningarna. En sökandes plats i reservlistan kan också förändras mellan slutantagningen och reservantagningen, eftersom ny information kan inkomma till Gymnasieantagningen, exempelvis rättelser av betyg. Efter den första reservantagningen får sökande åter möjlighet att tacka ja eller nej till sin plats, varefter en andra reservantagning görs.

 

Skolorna tar över antagningen

Efter den andra reservantagningen sker antagning av reserver löpande när platser blir lediga. I första skedet görs detta av Gymnasieantagningen. Senast vid terminsstart tar dock skolorna själva över antagningen, men de kan också välja att göra det tidigare. Det är under denna fas viktigt att sökande kan kontaktas om de blir erbjudna en plats.

 

Behörighet och urval

För att bli antagen till en utbildning måste du först och främst vara behörig, alltså ha godkända betyg i de ämnen som krävs för utbildningen. Alla behöriga elever i en kommun ska kunna erbjudas en plats på ett nationellt program. Du kan hitta behörighetskraven för olika program i Om programmen. Utöver grundläggande behörighet, kan det också krävas ett godkänt färdighetsprov till estetiska utbildningar. För särskilda varianter kan det finnas betygskrav i enskilda ämnen, exempelvis minst C i matematik för att vara behörig till en särskild variant inom naturvetenskap.

 

Urvalet sker utifrån behörighet till utbildningen och meritvärde. Om det finns fler behöriga sökande än antalet platser på en utbildning, så är det meritvärdet som avgör vem som kommer in. Det har också stor betydelse om ansökan inkommit i tid. Ansökningar eller sena ändringar som gjorts efter det att hemsidan stängt i maj blir prövade först efter ansökningar som skickats in i tid. Om du gjort en sen ansökan, blir du alltså antagen efter övriga behöriga sökande med ansökningar som kommit in i tid, även om du skulle ha ett högre meritvärde.

 

Om två sökande med samma meritvärde konkurrerar om den sista platsen på en utbildning, så kan det finnas olika kriterier som bestämmer vem som blir antagen. Det vanligaste är att valrangen avgör, alltså att en elev som har en utbildning som sitt första val går före en elev med samma meritvärde som har utbildningen som sitt andra val. Andra kriterier förekommer dock, exempelvis att betyg i ett visst ämne fäller avgörandet. Vad som gäller beror på den utbildning som sökts och kriterierna har beslutats av den som står för utbildningen, alltså kommun eller fristående skola.

 

Så beräknas meritvärdet

Meritvärdet är summan av värdet för de 16 bästa ämnesbetygen, samt eventuellt betyg i ett modernt språk. Det är alltså som mest 17 betyg som kan räknas.

Det innebär att den totala betygspoängen utgörs av betyget i språkval som ett 17:e betyg tillsammans med de 16 bästa betygen i övrigt. Betyget i språkval kan inte räknas två gånger. Det 17:e betyget kan inte vara betyg i ett extra språk inom elevens val eller betyg i modersmål. Maximal betygspoäng är 340 poäng för dig som läst och fått betyg i ett modernt språk som språkval och som har betyg i minst 17 ämnen.

Betygsvärdena för dig som går ut grundskolan från och med våren 2013 är:
A=20
B=17.5 
C=15
D=12.5
E=10 
F=0 (Icke godkänt)

Vid ansökan till Estetiska program eller annat program med färdighetsprov räknas eventuell uppnådd provpoäng med i meritvärdet. Meritvärden för denna typ av utbildningar kan därför vara betydligt högre än 340 poäng. Hur provpoängen räknas, beror på vilken formel som används, vilket varierar mellan olika utbildningar och bestäms av skolan. En vanlig formel är att provpoängen multipliceras med 16 och sedan räknas ihop med betygspoängen.

Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

OBS! Vecka 25-32 är det ändrade telefon och besökstider. Läs här

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm