Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

färdighetSPROV

Många skolor har färdighetsprov till estetiska program och engelskspråkiga utbildningar. Det kan också förekomma färdighetsprov till särskilda varianter och spetsutbildningar.

Vill du veta om en skola du sökt till har färdighetsprov så kan du kontakta skolan direkt för mer information. Om du har sökt till en skola där färdighetsprov ska göras så kommer du att kallas till prov i slutet av februari eller i mars. Om du lägger till val till dessa skolor under omvalsperioden så kommer du att kallas till prov i slutet av maj eller i början av juni. Skolan ska skicka brev till dig med information om tid och plats för prov samt information om vad som ska förberedas inför provet. Om du inte får en kallelse av skolan, ta kontakt med skolan för att få information om datum, tid och föreberedelser.

Information om färdighetsprov 2019

Var görs provet?

Proven utförs oftast på den gymnasieskola som du sökt till, vissa skolor samordnar sina prov och du får då information om på vilken gymnasieskola som provet anordnas. 

Hur bedöms provet?

Provet bedöms och poängsätts av gymnasieskolan. Uträkningen av provpoäng skiljer sig åt mellan olika skolor. Kika på länken "Provformler 2019" nedan. Du kan också fråga på den skola som du har sökt till hur deras provpoäng räknas ut. 

Provformler 2019

Provresultat

Provresultat kan du, efter att bedömning är klar, se på din inloggningssida på vår hemsida. Din provpoäng läggs ihop med din betygspoäng och det är det resultatet som du ser när du loggar in. Glöm inte att kontrollera att dina provpoäng registerats. 

Estetiska program

Det finns inga krav på att man måste göra färdighetsprov för att vara behörig till det estetiska programmet, men till många skolor kan det vara svårt att bli antagen om man inte gjort ett färdighetsprov p.g.a. högt söktryck. 

Spetsutbildningar

På spetsutbildningar förekommer det ofta att man gör ett färdighetsprov. Det varierar på olika spetsutbildningar om färdighetsprov är ett krav för behörighet eller inte. För de skolor där det inte är ett krav på att man måste göra ett färdighetsprov för att vara behörig till programmet kan det dock vara svårt att bli antagen om man inte har gjort ett färdighetsprov på grund av högt söktryck. För mer information om färdighetsprov krävs för behörighet kontakta den skola du sökt till.

Särskild variant inom det estetiska området

Särskilda varianter inom det estetiska området finns bara på högskoleförberedande program. Till dessa program finns särskilda förkunskapskrav (t.ex. att man måste ha ett visst betyg i det ämne som är av vikt för programmet och att du ska ha gjort ett godkänt färdighetsprov). För mer information om vad som krävs för behörighet till de här programmen, se respektive skolas hemsida för information. 

International Baccalaeureaute (IB)

Till International Baccalaeureaute (IB) kräver skolan ofta att man gör färdighetsprov som du måste få godkänt på för att anses som behörig till sökt program. Skolornas prov och urval för antagning skiljer sig åt. För mer information om vad som krävs för antagning till olika IB-program, kontakta den skola du sökt till. 

Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

OBS! Vecka 25-32 är det ändrade telefon och besökstider. Läs här

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm