Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Fri kvot / utländska betyg

I den fria kvoten kan elever antas vid sidan om den vanliga antagningen, där meritvärdet styr. Du gör ingen särskild ansökan om att prövas i fri kvot. Det är två kategorier av sökande som kan antas i fri kvot, sådana som får företräde på grund av starka särskilda skäl och sådana som saknar betyg enligt svensk grundskola. Endast ett begränsat antal platser på en utbildning kan reserveras för fri kvot.

Elever som bedöms i fri kvot måste uppfylla behörighetskraven för sökt program för att antagning ska kunna göras. Fri kvot gäller sökande till Nationellt program, Programinriktat val och Yrkesintroduktion som anordnas för grupp elever.

Det är beslutsfattaren för den kommunala gymnasieskolan, alternativt rektor på fristående gymnasieskolor, som fattar beslutet om antagning.

Beslut om antagning på fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen. 

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du har särskilda skäl och om du eventuellt kan bli antagen inom den fria kvoten.

Utländska betyg 

Utländska betyg kan inte jämföras med svenska grundskolans betyg och därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng på samma sätt som elever från svenska grundskolan. Istället kommer du som söker med utländska betyg att prövas i fri kvot.

För att du ska kunna antas till en utbildning med utländska betyg i slutantagningen måste du vara behörig, alltså godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik (för IB krävs inte svenska). Du måste också ha den särskilda behörighet som krävs till det program du sökt (för mer information om behörighetskrav se Om programmen). Sökande från nordiska länder: Finland, Danmark, Norge och Island behöver inte betyg i svenska för att uppnå behörighet. 

Att söka

Du gör din ansökan via vår hemsida. För att göra en ansökan behöver du inloggningsuppgifter. Om du bor utomlands men har för avsikt att söka till gymnasiet i Stockholms län, Håbo kommun eller Gnesta kommun så kontaktar du oss i början av januari för att få inloggningsuppgifter skickade till dig. Du gör sen din ansökan senast den 18 februari på webben, möjlighet till omval finns i slutet på april till mitten av maj.

Om du söker till gymnasiet med utländska betyg vill vi att du skickar oss en kopia på slutbetyg från grundskolan. Om möjligt vill vi också att du skickar preliminära betyg från höstterminen. Det går bra att skicka kopia av betyg via post, alternativt skanna dokumenten och mejla eller faxa dem. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Utländska betyg syns inte som meritvärde i antagningssystemet, eftersom det endast är svenska grundskolebetyg som ger ett meritvärde. Om du har skickat in utländska betyg, så finns betygen i systemet som ett dokument knutet till din ansökan. De som fattar beslut om antagning tittar på detta dokument och fattar sedan beslut om eventuell antagning i fri kvot. 

Antagning

Det är beslutsfattare på kommun eller friskola som fattar beslut om du blir antagen till sökt program. För kommunala skolor är det beslutsfattaren i aktuell kommun. För fristående gymnasier är det ofta rektor, men det kan också vara annan ansvarig att fatta beslut.

Antagningsbeslutet fattas på grundval av det slutbetyg du får från din skola. Söker du med utländska betyg så deltar du inte i den preliminära antagningen i april eftersom beslut om antagning i fri kvot görs först vid slutantagningen.

Om du saknar något av de ämnen som krävs för behörighet och behöver läsa in dem kan du kontakta Sofia Distans som är en utbildningsorganisation som erbjuder grundskolekurser via distansutbildning (www.sofiadistans.nu) eller ta kontakt med en kommunal grundskola för att genomgå prövning i ett eller flera ämnen. 

Översättning av betyg

Betygsdokument som är utfärdade på svenska, norska, finska, danska, isländska, engelska, spanska, franska, eller tyska behöver inte översättas innan de skickas in till Gymnasieantagningen Storsthlm. För betygsdokument författade på övriga språk behöver en översättning av dokumentet bifogas. Översättningen behöver inte göras av en auktoriserad översättare.

Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

OBS! Vecka 25-32 är det ändrade telefon och besökstider. Läs här

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm