Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.
OBS! Utbildningsutbudet nedan är 2018 års utbud!

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Är du asylsökande?


Asylsökande

Allmän information

Lagrum; Skollagen 29 kap 2§ och 3§.

Som asylsökande har du rätt att söka till gymnasieskola. För att kunna tas in på ett gymnasieprogram, som asylsökande, får du inte ha fyllt 18 år vid skolstart utan högst vara 17 år. Du ska också kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort från Migrationsverket. Giltighetstiden måste vara över den antagning, det vill säga slutantagningen respektive de reservantagningar, som du ska kunna prövas vid.

Alla asylsökande elever ska skicka en kopia av ett giltigt LMA-kort till Gymnasieantagningen  för att kunna delta i slutantagningen respektive reservantagningar. LMA- kortet är en tillfällig handling som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige, kortet utfärdas av Migrationsverket. LMA- kortet innehåller foto, personuppgifter, information om uppehållstillstånd samt dossiernummer och telefonnummer till handläggare på Migrationsverket. Kortets giltighetstid kan variera mellan tre, fyra och sex månader. 

LMA-kort (Lagen om mottagande av asylsökande)

När en person söker asyl i Sverige får hon/han ett kvitto på sin asylansökan. Några dagar senare får hon/han ett kort som kallas LMA-kort. Kortet ersätter kvittot. Kortet visar att personen är asylsökande och har rätt att vara i landet under väntetiden. Även om kortet har samma format och delvis samma innehåll som ett identitetskort (ID) så är det inget ID-kort. Det intygar enbart att personen är inskriven i Migrationsverket mottagningssystem under det namn som står på kortet.

Om du får ett uppehållstillstånd måste du vända dig till Skatteverket för att få ditt personnummer.

Om du som asylsökande får ett fullständigt personnummer innan slutantagningen är det av största vikt att detta meddelas Gymnasieantagningen. Kontakta oss  på Gymnasieantagningen om detta blir aktuellt.


Asylsökande som har fyllt 18 år vid terminsstart och som har sökt ett nationellt program

Asylsökande ungdomar som har fyllt 18 år vid terminsstart har ingen rätt att påbörja en gymnasieutbildning.

Det finns dock inget som hindrar att vistelsekommunen ändå erbjuder utbildning på ett nationellt program till sådan ungdom.

Den kommun som den sökande vistas i, vistelsekommunen, beslutar om ungdomen ska ges möjlighet att prövas till sökt utbildning.

Om ansökan gäller till en annan gymnasieskola än vistelsekommunens egna skolor så krävs först vistelsekommunens godkännande. Sedan fattar sökt kommun eller fristående gymnasieskola beslut om den sökande får prövas till deras utbildning.

Hur vet du vad som är beslutat gällande utbildningar du har sökt?

Innan det har beslutats om du kan prövas, så står det vid utbildningen i din ansökan: Beslut om du får möjlighet att prövas inte klart.

Om det har fattats beslut att du får möjlighet att prövas, så står det vid utbildningen i din ansökan: att du är antagen eller så står det ett reservnummer.

Du kan endast prövas om du är behörig till utbildningen.
Om inte är behörig så står det att du är obehörig till utbildningen. Då kan du inte prövas.

Om beslut har fattats att du inte ska få prövas så står vid utbildningen i din ansökan: Ej mottagen som sökande

Det kan vara först vid terminsstart som skolan eller kommunen fattar beslut, då det kan bero på om det finns lediga platser till sökt utbildning eller inte.

Asylsökande, Skolverkets information

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning

Gymnasielagen, Migrationsverkets information

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-06-07-Ny-gymnasielag-den-1-juli.html

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-till-30-september.html

Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm