Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

För asylsökande

Om du är asylsökande, så är det lite andra regler och saker du behöver tänka på när du söker till gymnasiet. Du får inte ha fyllt 18 år när den utbildning du sökt startar. Du behöver också skicka intyg (LMA-kort) om att du är asylsökande, samt informera Gymnasieantagningen om eventuella förändringar, såsom ändrat födelsedatum eller om du fått ett personnummer.

Som asylsökande har du rätt att söka till gymnasieskola. För att kunna tas in på ett gymnasieprogram, som asylsökande, får du inte ha fyllt 18 år vid skolstart utan högst vara 17 år. Du ska också kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort från Migrationsverket. Kortet måste vara giltigt under den antagning då du söker.

LMA-kort (Lagen om mottagande av asylsökande)

När en person söker asyl i Sverige utfärdas ett kvitto på asylansökan. Några dagar senare får man ett kort som kallas LMA-kort. Det är en tillfällig handling som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. Kortet ersätter kvittot och visar att personen är asylsökande med rätt att vara i landet under väntetiden.

 

Alla asylsökande elever ska skicka en kopia av ett giltigt LMA-kort till Gymnasieantagningen  för att kunna delta i slutantagningen respektive reservantagningar. Kortet utfärdas av Migrationsverket. LMA-kortet innehåller foto, personuppgifter, information om uppehållstillstånd samt dossiernummer och telefonnummer till handläggare på Migrationsverket. Kortets giltighetstid kan variera mellan tre, fyra och sex månader. 

  

Om du får ett uppehållstillstånd måste du vända dig till Skatteverket för att få ditt personnummer.

 

Om du som asylsökande får ett fullständigt personnummer innan slutantagningen är det av

största vikt att detta meddelas Gymnasieantagningen. Kontakta oss på Gymnasieantagningen om detta blir aktuellt.

 

Asylsökande som har fyllt 18 år vid terminsstart och som har sökt ett nationellt program

Asylsökande ungdomar som har fyllt 18 år vid terminsstart har ingen rätt att påbörja en gymnasieutbildning. Det finns dock inget som hindrar att vistelsekommunen ändå erbjuder utbildning på ett nationellt program till sådan ungdom.

 

Den kommun som den sökande vistas i, vistelsekommunen, beslutar om ungdomen ska ges möjlighet att prövas till sökt utbildning.

 

Om ansökan gäller till en annan gymnasieskola än vistelsekommunens egna skolor så krävs först vistelsekommunens godkännande. Sedan fattar sökt kommun eller fristående gymnasieskola beslut om den sökande får prövas till deras utbildning.

 

Hur vet du vad som är beslutat gällande utbildningar du har sökt?

Innan det har beslutats om du kan prövas, så står det vid utbildningen i din ansökan: Beslut om du får möjlighet att prövas inte klart.

 

Om det har fattats beslut att du får möjlighet att prövas, så står det vid utbildningen i din ansökan: att du är antagen eller så står det ett reservnummer.

 

Du kan endast prövas om du är behörig till utbildningen.

 

Om inte är behörig så står det att du är obehörig till utbildningen. Då kan du inte prövas.

Om beslut har fattats att du inte ska få prövas så står vid utbildningen i din ansökan: Ej mottagen som sökande

 

Det kan vara först vid terminsstart som skolan eller kommunen fattar beslut, då det kan bero på om det finns lediga platser till sökt utbildning eller inte.

 

Asylsökande, Skolverkets information
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning

 

Gymnasielagen, Migrationsverkets information

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-till-30-september.html

Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

OBS! Vecka 25-32 är det ändrade telefon och besökstider. Läs här

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm