Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.
OBS! Utbildningsutbudet nedan är 2018 års utbud!

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

För dig som inte är folkbokfördNordiska sökande

För dig som är nordisk sökande från Finland, Danmark, Norge eller Island har du rätt att söka gymnasieutbildning.

Ansökan görs via www.gyantagningen.se till utbildningar i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun. Mejla personuppgifter till gyantagningen@storsthlm.se så får du inloggningsuppgifter.

För mer information om att söka gymnasiet med utländska betyg se http://www.gyantagningen.se/ansokan-antagning/fri-kvot-utlandska-betyg.html

Utlandssvenskar

För dig som är svensk medborgare och bosatt i utlandet kan du komma att ses som utlandssvensk om dina vårdnadshavare är bosatta utomlands och minst en av dem är svensk medborgare. Det här säger skollagen:

Skollagen 29 kap 7 § Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att också annan ska anses som utlandssvensk elev.

Du som är utlandssvensk söker på samma villkor som boende i den kommun du söker utbildning till.

Ansökan görs via www.gyantagningen.se till utbildningar i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun. Mejla personuppgifter till gyantagningen@storsthlm.se så får du inloggningsuppgifter.

För mer information om att söka gymnasiet med utländska betyg se http://www.gyantagningen.se/ansokan-antagning/fri-kvot-utlandska-betyg.html

EU medborgare

För dig som är EU medborgare och har för avsikt att folkbokföra dig i Sverige. När du är folkbokförd söker du på samma villkor som boende i din hemkommun. För mer information om hur du folkbokför dig: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige.4.76a43be412206334b89800018617.html

För dig som är EU medborgare men inte är folkbokförd i Sverige. Du bör kontakta sökt huvudman för mer information om vilken information de önskar få från dig och vilka möjligheter till antagning som finns. För kontaktuppgifter till kommunala huvudmän, mejla till gyantagningen@storsthlm.se

Ansökan görs via www.gyantagningen.se till utbildningar i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun. Mejla personuppgifter till gyantagningen@storsthlm.se så får du inloggningsuppgifter.

Diplomater

För dig som inte är svensk medborgare och har en koppling till en ambassad i Sverige och önskar söka till gymnasiet.

Land inom EU: För dig som har en koppling till en ambassad inom EU bör du ta kontakt med sökt huvudman för mer information om vilken information de önskar få från dig och vilka möjligheter till antagning som finns. För kontaktuppgifter till kommunala huvudmän, mejla till gyantagningen@storsthlm.se

Land utanför EU: För dig som har en koppling till en ambassad utanför EU bör du ta kontakt med sökt huvudman för mer information om vilken information de önskar få från dig och vilka möjligheter till antagning som finns. För kontaktuppgifter till kommunala huvudmän, mejla till gyantagningen@storsthlm.se

Går du i årskurs 9 i Stockholms län, Gnesta eller Håbo kommun kommer du att få hem inloggningsuppgifter per post. Övriga sökande kan mejla till gyantagningen@storsthlm.se för att få inloggningsuppgifter.

Övriga sökande

För dig som inte har en koppling till Sverige och önskar söka gymnasiet i Stockholms län, Gnesta eller Håbo kommun mejla personuppgifter till gyantagningen@storsthlm.se så får du inloggningsuppgifter för att göra ansökan via www.gyantagningen.se

För att studera i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd. Se Migrationsverket hemsida för mer information om uppehållstillstånd i Sverige: http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html. För mer information om att söka till gymnasiet med utlänska betyg se http://www.gyantagningen.se/ansokan-antagning/fri-kvot-utlandska-betyg.html


Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm