Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.
OBS! Utbildningsutbudet nedan är 2018 års utbud!

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

För dig som vill söka utbildning i annan kommun eller till fristående skola

Du kan söka till ett program vid en kommunal gymnasieskola i en annan kommun. Tänk bara på att ta reda på vilka villkor som gäller för just dig och den kommunen du bor i.

I Stockholms län och Håbo kommun finns samverkansavtal gällande de nationella programmen och mellan några kommuner finns samverkansavtal för vissa introduktionsprogram. Det innebär att du som är folkbokförd i en kommun som har samverkansavtal med en eller flera kommuner söker och blir antagen på lika villkor till de program som erbjuds i samverkanskommunernas skolor. 

Till de fristående skolorna söker alla och blir antagna på samma villkor oavsett var du bor.

Kommunala gymnasieskolor och nationella program

Har din kommun skrivit ett samverkansavtal om nationella program med en eller flera kommuner så söker du och blir förstahandsmottagen på samma villkor som övriga sökande inom samverkansområdet till de utbildningar som ingår i samverkansavtalet.

Samverkansavtal – förstahandsmottagen

Två eller flera kommuner kan skriva ett samverkansavtal kring program man erbjuder i sina skolor. Det innebär att ni som bor i dessa kommuner blir förstahandsmottagna och tas in på samma villkor till de gymnasieprogram som ingår i samverkansavtalet. I Stockholms län och Håbo kommun gäller ett gemensamt samverkansavtal för samtliga nationella program.

Sökande utanför samverkansområdet Stockholms län – andrahandsmottagen

Du kan också söka till ett nationellt program vid en kommunal gymnasieskola i en annan kommun utanför Stockholms län och samverkansområdet. Men tänk på att skolorna i första hand tar emot elever som är folkbokförda i kommunen eller sitt samverkansområde. Platserna som finns kvar när dessa elever med företräde fått plats är öppna för övriga sökande, så kallat frisök. Som andrahandsmottagen blir du alltså antagen först i mån av plats efter att alla inom utbildningens kommun/samverkansområde har erbjudits plats.

Introduktionsprogram

Det är olika villkor som gäller för olika typer av introduktionsprogram. Du blir alltid förstahandsmottagen till introduktionsprogram i din egna kommun. Till programinriktat individuellt val och Yrkesintroduktion kan det finnas samverkansavtal mellan två eller flera kommuner. Ta reda på vilka regler som gäller i din kommun.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns olika former av riksrekryterande utbildningar på gymnasiet. För att en utbildning ska bli riksrekryterande krävs att utbildningen är motiverad av ett behov på arbetsmarknaden. Dessutom kan det finnas riksrekryterande utbildningar inom idrottsområdet och det estetiska området. Riksrekryterande gymnasial spetsutbildning inom matematik eller naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora erbjuds också.  Läs mer på www.skolverket.se. Skolverket beslutar vilka utbildningar som ska bli riksrekryterande.

Du söker till ett riksrekryterande gymnasieprogram på samma villkor som de elever som bor i den kommun utbildningen ordnas i. 

International Baccalaureate 

International Baccalaureate, IB, är en internationellt erkänd examen som är öppen för elever med goda kunskaper i engelska. Inträdesprov och intervjuer kan förekomma. Utbildningen finns på ett tjugotal skolor i Sverige. 

Utbildningar vid fristående gymnasieskolor

Till en fristående gymnasieskola söker alla på lika villkor oavsett var man bor.
 
Obs! Du har själv ansvaret för att ta reda på vilka regler eller antagningsprov som gäller för programmen på skolan du vill söka till. 
 


Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm