Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Fri kvot / utländska betyg

Ett begränsat antal platser ska avsättas för elever som: 

  • på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande
  • kommer från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolan betyg (till exempel läsårsbrev från Waldorfskola och
    utländska betyg)


Elever som antas via den fria kvoten måste vara behöriga i svenska eller svenska som andraspråk (enligt svensk läroplan), matematik och engelska från motsvarande sista årskursen i grundskolan. Du ska dessutom ha den särskilda behörighet som gäller för de specifika program som du har sökt till. Det är beslutsfattaren för den kommunala gymnasieskolan, alternativt rektor på fristående gymnasieskolor, som fattar beslutet om antagning.

Beslut om antagning på fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen. 

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du har särskilda skäl och om du eventuellt kan bli antagen inom den fria kvoten.

Utländska betyg 

Utländska betyg kan inte jämföras med svenska grundskolans betyg och därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng såsom elever från svenska grundskolan, enligt Skollagen. Istället kommer du som söker med utländska betyg att prövas i så kallad "fri kvot".

För att du ska kunna antas till en utbildning med utländska betyg inför slutantagningen måste du vara behörig, dvs. godkänd i svenska eller svenska som andraspråk (svenska undantaget för IB), engelska och matematik. Du måste också ha den särskilda behörighet som krävs till det program du sökt (för mer information om behörighetskrav se Om programmen). Sökande från nordiska länder: Finland, Danmark, Norge och Island behöver inte betyg i svenska för att uppnå behörighet. 

Att söka

Du gör din ansökan via vår hemsida. För att göra en ansökan behöver du inloggningsuppgifter. Om du bor utomlands men har för avsikt att söka till gymnasiet i Stockholms län, Håbo kommun eller Gnesta kommun så kontaktar du oss i början av januari för att få inloggningsuppgifter skickade till dig. Du gör sen din ansökan senast den 15 februari på webben, möjlighet till omval finns i slutet på april till mitten av maj.

Om du söker till gymnasiet med utländska betyg vill vi att du skickar oss en kopia på slutbetyg från grundskolan. Om möjligt vill vi också att du skickar preliminära betyg från höstterminen. Det går bra att skicka kopia av betyg via post, alternativt skanna dokumenten och mejla eller faxa dem. Kontaktuppgifter finns på startsidan. 

Antagning

Det är beslutsfattaren som fattar beslut om du blir antagen till sökt program. 

Antagningsbeslutet fattas på grundval av det slutbetyg du får från din skola.Söker du med utländska betyg så deltar du inte i den preliminära antagningen i april eftersom frikvotsbeslut först fattas vid slutantagningen.

Gymnasieantagningen förmedlar betygsdokumenten till respektive beslutsfattare (som fattar beslut om fri kvot):

Beslutsfattaren i respektive kommun (kommunala gymnasieskolor)

Ansvarig att fatta beslut vid fristående gymnasium (t.ex. rektor)

Om du saknar något av de behörighetsgivande ämnena som krävs för behörighet och behöver läsa in dem kan du kontakta Sofia Distans som är en utbildningsorganisation som erbjuder grundskolekurser via distansutbildning (www.sofiadistans.nu) eller ta kontakt med en kommunal grundskola för att genomgå prövning i ett eller flera ämne. 

Översättning av betyg

Översättning av betyg från de nordiska länderna, betyg på engelska, franska, tyska och spanska behöver inte skickas in till Gymnasieantagningen. När det gäller övriga länder krävs en översättning av slutbetyget som bifogas betyget som skickas till Gymnasieantagningen.

Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm