Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan vänder sig till dig som tillhör målgruppen för särskolan. Beslut om att du tillhör målgruppen ska fattas av din hemkommun.

GYMNASIESÄRSKOLAN FOKUSERAR PÅ ATT:

 • ge eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier
 • samarbetet mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet ska stärkas
 • det ska finnas en stor flexibilitet för eleven

GYMNASIESÄRSKOLANS PROGRAM

I gymnasiesärskolan finns det nio nationella program samt Individuella program.  Alla program är 4-åriga.  Här kan du läsa mer om gymnasiesärskolans programmål och programstruktur.


Nationella program i gymnasiesärskolan:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för samhälle, natur och språk
 • Programmet för skog, mark och djur

Individuella programmen vänder sig till dig som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program. Ämnesområden inom de individuella programmen är:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

MOTTAGANDE TILL NATIONELLA PROGRAM INOM GYMNASIESÄRSKOLAN

Förstahandsmottagande
Du blir förstahandsmottagen till de nationella program som erbjuds i din hemkommun.
Om något eller några av de nationella programmen inte erbjuds i din hemkommun så blir du förstahandsmottagen till detta program i den sökta kommunen. Förstahandsmottagna hanteras i först i kön vid beslut om antagning.

Förstahandsmottagande innebär inte att du garanteras att bli antagen till sökt utbildning. Det är den ansvariga för utbildningen som fattar beslut om antagning.

Andrahandsmottagande
Om ett program erbjuds i din hemkommun, men du söker det i en annan kommuns skola, så blir du andrahandsmottagen till detta program, om det inte finns särskilda skäl till att du ska tas emot i första hand. Det innebär att du kan bli antagen till detta program först i mån av plats.

Fristående gymnasiesärskola
Alla söker på lika villkor till de fristående gymnasiesärskolornas nationella program oavsett var man bor. Fristående gymnasiesärskolor kan ha godkända särskilda kriterier för urval, som ska gälla om de har fler sökande än platser.

Beslut om antagning
Efter det har bestämts hur du blir mottagen till en viss gymnasiesärskola som du har sökt till så ska mottagande skola/kommun besluta om antagning till någon av dina sökta utbildningar.

Besked om antagning börjar skickas ut under andra veckan i juni.

INDIVIDUELLA PROGRAM

Gymnasiesärskolans Individuella program omfattar 4 års studier och vänder sig till dig som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program. De individuella programmen ska utformas efter dina egna förutsättningar och behov samt ge dig kunskaper så att du kan få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Det kan även finnas möjlighet till praktik på en arbetsplats under din utbildning.

Här kan du läsa mer om det Individuella programmet: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.198826!/Menu/article/attachment/Individuella_prog.pdf

Mottagande till Individuella program inom gymnasiesärskolan i annan kommun

Om din hemkommun har bedömt att du inte kan följa undervisningen på ett nationellt program kan du bli mottagen till ett Individuellt program i en annan kommun. Men för att kunna bli mottagen i en annan kommun så måste din hemkommun och den mottagande kommunen först komma överrens om ersättning för utbildningen.

Söker du till en fristående gymnasiesärskola ska det även där finnas en överenskommelse mellan din hemkommun och friskolan om bidraget som kommunen ska betala till huvudmannen för den fristående gymnasiesärskolan.

VAR FINNS GYMNASIESÄRSKOLANS PROGRAM?

Utbudet inom gymnasiesärskolan finns sökbart via vår hemsida under ”hitta utbildningar”.

LÄS MER OM GYMNASIESÄRSKOLAN PÅ SKOLVERKETS HEMSIDA.

Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

OBS! Vecka 25-32 är det ändrade telefon och besökstider. Läs här

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm