Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Om Programmen

Det finns 18 nationella program med olika inriktningar. Inom programmen finns förutom 60 nationella inriktningar även särskilda varianter och inom yrkes-programmen finns möjlighet att gå lärlingsutbildning. För dem som saknar behörighet till nationella program så finns det introduktionsprogram. Mer information om programmen kan du hitta i Programguiden.

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen ska förbereda dig för studier på högskola och universitet. Högskoleförberedande program leder till högskoleförberedande examen.
De högskoleförberedande programmen är:

 • Ekonomiprogrammet (EK)      
 • Estetiska programmet (ES)    
 • Humanistiska programmet (HU)     
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA)    
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)   
 • Teknikprogrammet (TE)


För att vara behörig till högskoleförberedande program krävs att du har godkänt i:

 • svenska/svenska som andraspråk·        
 • engelska·        
 • matematik·        
 • godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga i totalt 12 ämnen.


För behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska Programmet och Samhällsvetenskapliga programmet ska 4 av de 9 godkända ämnen vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.För Naturvetenskapliga och Teknikprogrammet ska 3 av de 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi.För Estetiska programmet gäller godkänt i vilka 9 ämnen som helst.

Yrkesprogram

Yrkesprogrammen ska främst förbereda dig för yrkeslivet eller yrkeshögskola och ger ingen högskolebehörighet. Du har möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet om du väljer till kurser under gymnasieutbildningen som ger dig denna behörighet. Yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen.


Yrkesprogrammen är:

 • Barn- och fritidsprogrammet (BF)
 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
 • El- och energiprogrammet (EE)
 • Fordons- och transportprogrammet (FT)
 • Handels- och administrationsprogrammet (HA)        
 • Hantverksprogrammet (HV)
 • Hotell- och turismprogrammet (HT)
 • Industritekniska programmet (IN)
 • Naturbruksprogrammet (NB)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
 • VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att du har godkänt i:·        

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • godkänt betyg i ytterligare 5 ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt.


Särskilda varianter

En särskild variant är en utbildning inom ett nationellt program som skiljer sig från det nationella programmet då det har en egen inriktning. Du kan behöva ha godkänt i fler ämnen utöver de som angetts för yrkesprogram respektive högskoleförberedande program för att kunna bli antagen till en särskild variant. Ytterligare krav på behörighet kan vara kopplade till de ämnen som är speciella för just den utbildningen. Fråga din studie- och yrkesvägledare vilka krav på behörighet som finns för det program du vill söka.


Lärlingsutbildning

Inom yrkesprogrammen kan du välja att gå en lärlingsutbildning. Du kommer då att genomföra minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser. Både på din arbetsplats och i skolan har du ett stort eget ansvar för din utbildning och det förutsätter att du är intresserad och motiverad. Du lär dig under handledning i en miljö som ger kunskaper, erfarenheter och goda kontakter inom en bransch. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett vanligt yrkesprogram och även på den här utbildningen kan du välja att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. 

International Baccalaureate - IB

IB är en internationell riksrekryterande utbildning.  All undervisning sker på engelska. Det är ett 3-årigt program där första året är ett förberedande år. Mer information om IB finns på: www.ibo.org  

Introduktionsprogram 

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Det finns fyra introduktionsprogram:

 • Programinriktat val       
 • Yrkesintroduktion    
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion


Programinriktat val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt program inom ett år. För att vara behörig behöver du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt i minst 4 andra ämnen eller ha godkänt betyg i svenska/ svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1 – 3 år som ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller vill söka till ett nationellt yrkesprogram. Inga behörighetskrav finns.

Individuellt alternativ anpassas individuellt efter dina behov under 1 – 3 år. Det här alternativet är främst för dig som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram. Inga behörighetskrav finns.

Språkintroduktion vänder sig till dig som nyligen kommit till Sverige och som vill få utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Inga behörighetskrav finns.

 

Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

OBS! Vecka 25-32 är det ändrade telefon och besökstider. Läs här

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm