Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Sökande från utlandet

Om du inte bor i Sverige när du söker till gymnasiet, så är det olika omständigheter som styr dina möjligheter att bli antagen till en utbildning. Den svenska folkbok-föringen är av stor vikt vid ansökan till gymnasiet.

Om folkbokföring

Den svenska gymnasieskolan är främst avsedd för elever som bor i Sverige. Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av svenska medborgare i Sverige. Det är folkbokföringen som styr kommuners möjlighet att betala för elever, eftersom den styr möjligheten att få statlig ersättning för en elev. Om du inte är folkbokförd i Sverige vid antagningen till gymnasiet, så kan du därför ha begränsad rätt att få en plats i antagningen. Nedan följer en lista på olika kategorier av sökande och vad som gäller för dem. Om du söker från utlandet, men är svensk medborgare och har för avsikt att flytta till Sverige, så bör du se till att bli folkbokförd i Stockholms län i tid till slutantagningen. Om du har slutbetyg sedan tidigare från svensk grundskola, så konkurrerar du med dessa betyg. Om du har utländska betyg, så har du möjlighet att få en plats i fri kvot.

Hur du ansöker

Om du befinner dig i utlandet och vill söka till skolor i Stockholms län, så gör du ansökan via vår hemsida. Skicka namn, personnummer eller födelsedata och mejladress till Gymnasieantagningen för att få inloggningsuppgifter. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. Om du är folkbokförd i en kommun utanför Stockholms län, Gnesta och Håbo, så kontaktar du istället det antagningskansli som hör till din folkbokföringskommun.


Söker du med utländska betyg, så behöver du skicka in kopior på dessa till Gymnasieantagningen.

Nordiska sökande

Nordiska sökande från Finland, Danmark, Norge eller Island har rätt till gymnasieutbildning i Sverige. Nordiska sökande är dessutom undantagna från kravet att ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk för att vara behörig till nationella program.

Utlandssvenskar

För dig som är svensk medborgare och bosatt i utlandet kan du komma att ses som utlandssvensk om dina vårdnadshavare är bosatta utomlands och minst en av dem är svensk medborgare. Enligt skollagen (29 kap 7 §) avses med utlandssvensk elev en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare.

Du som är utlandssvensk söker på samma villkor som boende i den kommun du söker till.

EU medborgare

För dig som är EU medborgare och har för avsikt att folkbokföra dig i Sverige. När du är folkbokförd söker du på samma villkor som boende i din hemkommun. Du folkbokför dig genom att kontakta Skatteverket.


För dig som är EU medborgare men inte är folkbokförd i Sverige. Du bör kontakta sökt huvudman för att få reda på vilken information de önskar få från dig och vilka möjligheter till antagning som finns. Du kan kontakta Gymnasieantagningen om du vill ha kontaktuppgifter till kommunala huvudmän.

Diplomater

För dig som inte är svensk medborgare och har en koppling till en ambassad i Sverige och önskar söka till gymnasiet. Du bör kontakta sökt huvudman (kommun eller friskola) för att få reda på vilken information de önskar få från dig och vilka möjligheter till antagning som finns. Du kan kontakta Gymnasieantagningen om du vill ha kontaktuppgifter till kommunala huvudmän.


Går du i årskurs 9 i Stockholms län, Gnesta eller Håbo kommun kommer du att få hem inloggningsuppgifter per post.

Övriga sökande

För att studera i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd. Se Migrationsverkets hemsida för mer information om uppehållstillstånd i Sverige.


Dela
Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

OBS! Vecka 25-32 är det ändrade telefon och besökstider. Läs här

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm