Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Behörighet och meritvärde

För att bli antagen till en utbildning måste du först och främst vara behörig, alltså ha godkända betyg i de ämnen som krävs för utbildningen. Alla behöriga elever i en kommun ska kunna erbjudas en plats på ett nationellt program.

Det är din behörighet tillsammans med din sammanlagda betygspoäng, så kallat meritvärde, som avgör om du antas. Betygspoängen baseras på dina 16 bästa betyg (eventuellt 17 betyg om du har betyg i moderna språk som språkval) från grundskolan. För vissa utbildningar krävs det att de sökande gör färdighetsprov, som slås ihop med betygspoängen och räknas in i meritvärdet.

Grundläggande behörighet

För att vara behörig till ett nationellt program krävs att du har godkänt i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik.

För högskoleförberedande program krävs utöver detta godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga i 12 ämnen totalt. För behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska Programmet och Samhällsvetenskapliga programmet ska 4 av de 9 godkända ämnen vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För Naturvetenskapliga och Teknikprogrammet ska 3 av de 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi.För Estetiska programmet gäller godkänt i vilka 9 ämnen som helst.

För yrkesprogram krävs godkänt i ytterligare 5 ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet, kan det också krävas ett godkänt färdighetsprov till spetsutbildningar och särskilda varianter. För särskilda varianter kan det finnas betygskrav i enskilda ämnen, exempelvis minst C i matematik för att vara behörig till en särskild variant inom naturvetenskap. Mer information om vilka behörigheter som gäller kan du hitta för respektive program och skola.

Söka utanför hemkommunen

Om du söker en kommunal utbildning utanför din hemkommun eller samverkansområdet (för information om vilka kommuner som har samverkansavtal se samverkansavtal) så är det vanligaste att du blir antagen om det finns platser över när kommunens/samverkansområdets egna elever antagits.

Läs mer om att söka till annan del av landet

Om två sökande har samma meritvärde

Om två sökande med samma meritvärde konkurrerar om den sista platsen på en utbildning, så kan det finnas olika kriterier som bestämmer vem som blir antagen. Det vanligaste är att valrangen avgör, alltså att en elev som har en utbildning som sitt första val går före en elev med samma meritvärde som har utbildningen som sitt andra val. Andra kriterier förekommer dock, exempelvis att betyg i ett visst ämne fäller avgörandet. Vad som gäller beror på den utbildning som sökts och kriterierna har beslutats av den som står för utbildningen, alltså kommun eller fristående skola.


Så beräknas ditt meritvärde

Meritvärdet är summan av värdet för de 16 bästa ämnesbetygen, samt eventuellt betyg i ett modernt språk. Det är alltså som mest 17 betyg som kan räknas.

Det innebär att den totala betygspoängen utgörs av betyget i språkval som ett 17:e betyg tillsammans med de 16 bästa betygen i övrigt. Betyget i språkval kan inte räknas två gånger. Det 17:e betyget kan inte vara betyg i ett extra språk inom elevens val eller betyg i modersmål. Maximal betygspoäng är 340 poäng för dig som läst och fått betyg i ett modernt språk som språkval och som har betyg i minst 17 ämnen.

Betygsvärden:

  • A=20
  • B=17.5 
  • C=15
  • D=12.5
  • E=10 
  • F=0 (icke godkänt)

Vid ansökan till Estetiska program eller annat program med färdighetsprov räknas eventuell uppnådd provpoäng med i meritvärdet. Meritvärden för denna typ av utbildningar kan därför vara betydligt högre än 340 poäng. Hur provpoängen räknas, beror på vilken formel som används, vilket varierar mellan olika utbildningar och bestäms av skolan. En vanlig formel är att provpoängen multipliceras med 16 och sedan räknas ihop med betygspoängen.

Räkna ut ditt meritvärde

Skolverket har ett verktyg som heter betygskalkylator som du kan använda för att räkna ut ditt meritvärde:

Länk till Skolverkets Betygskalkylator

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm