Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Antagningen – steg för steg

Här kan du skaffa dig en överblick över alla de moment som sker under antagningen.

Det finns olika moment av antagningen, där det mest väsentliga är slutantagningen som normalt äger rum i början av juli. Efter slutantagningen sker också två reservantagningar, normalt i slutet av juli och början av augusti. Tidigare under våren har det också gjorts en preliminär antagning som baserades på betygen från höstterminen. Det sista momentet är att skolorna själva tar över antagningen av elever.

Preliminärantagning

Efter att ansökningsperioden har stängt görs en en första preliminär antagning, som baseras på de sökandes höstterminsbetyg. Under preliminärantagningen sker ingen verklig tilldelning av platser, däremot kan du jämföra dina betyg med lägsta antagningsgränsen och få en uppfattning om dina möjligheter att bli antagen. Det görs ingen preliminärantagning för yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller språkintroduktion, samt för dem som söker inom fri kvot, exempelvis om du söker med utländska betyg eller har uppgett särskilda omständigheter. Det är först vid slutantagningen som besked om antagning ges i dessa fall.

Omvalsperiod

I mitten av april kan du som har gjort en ansökan till gymnasiet ta del av den preliminära antagningsstatistiken och då jämföra dina betyg med de preliminära antagningsgränserna. Därefter öppnar omvalsperioden. Under omvalsperioden kan du lägga till val, ta bort val eller ändra i rangordningen av dina val. Du kan alltså göra en helt ny ansökan om du vill och ändå ha samma chanser som de som sökte till utbildningen redan i första ansökningsperioden. Däremot är det kritiskt att du gör klart din ansökan senast sista dag för omval i mitten av maj, annars räknas det som ett sent val och du prövas då i mån av plats på dina nya val. Det betyder att du hamnar sist i reservkön till dessa program. Gör du inga ändringar i din ansökan under omvalsperioden så är det den ansökan du gjort i första ansökningsperioden som gäller.

OBS! Tänk på att göra flera val så att du inte riskerar att stå helt utan plats. Vi brukar kalla detta för garderingsval. Även om du har tillräckliga poäng just nu kan det snabbt ändras. Detta beror bland annat på att slutantagningen görs på slutbetygen från grundskolan, till skillnad från preliminärantagningen som görs på höstterminsbetygen. Det är därför vanligt att antagningsgränserna höjs mellan den preliminära antagningen och slutantagningen.

Slutantagning

Du prövas för antagning på val som du är behörig till. Om din meritpoäng räcker till ett högre val och du antas till detta så stryks de utbildningar som ligger under detta val detta i din ansökan, du kan endast antas till en utbildning. Om du lägger till en ny utbildning i din ansökan efter slutantagning så hanteras den som ett sent val och du prövas till sådan utbildning endast i mån av plats, dvs efter alla eventuella reserver som hade gjort valet till utbildningen under omvalsperioden i maj.

Gymnasieantagninen har gjort en lathund för hur du svarar på ditt slutantagningsbesked. Du hittar den här.

Reservantagning

När platser blivit fördelade i slutantagningen får sökande som inte har blivit antagna till sitt första val möjlighet att tacka ja eller nej till sin plats. De får också välja om de vill stå kvar som reserver till högre val eller inte. En reserv är en behörig sökande som inte har blivit antagen till en utbildning, eftersom andra sökande gått före i urvalet och fyllt alla platser på utbildningen. Däremot kan platser bli tillgängliga om de redan antagna tackar nej till sina platser eller i sin tur blir antagna till högre val. Antagningen till sådana platser sker i två reservantagningar. En sökandes plats i reservlistan kan också förändras mellan slutantagningen och reservantagningen, eftersom ny information kan inkomma till Gymnasieantagningen, exempelvis rättelser av betyg. Efter den första reservantagningen får sökande åter möjlighet att tacka ja eller nej till sin plats, varefter en andra reservantagning görs.

Skolorna tar över antagningen

Efter den andra reservantagningen sker antagning av reserver löpande när platser blir lediga. I första skedet görs detta av Gymnasieantagningen. Senast vid terminsstart tar dock skolorna själva över antagningen, men de kan också välja att göra det tidigare. Det är under denna fas viktigt att sökande kan kontaktas om de blir erbjudna en plats.

Översikt av antagningsåret

Här finns ett textalternativ.

Tidsplan för antagningsåret
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm