Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Fri kvot

För sökande som har utländska betyg eller starka särskilda omständigheter, finns det möjlighet att bli antagen till en utbildning vid sidan av den vanliga antagningen. Det kallas då för att du blir prövad i fri kvot, som är reserverad för ett begränsat antal platser på en utbildning.

Vad är fri kvot?

Den fria kvoten är ett visst antal platser på en utbildning som sätts åt sidan för sökande med utländska betyg eller starka särskilda skäl. Det är den kommun eller friskola som står för utbildningen som beslutar om hur många platser som tillsätts med sökande i fri kvot. Det finns alltså inte ett bestämt antal platser i fri kvot på olika utbildningar.

Du gör ingen speciell ansökan för att bli prövad i fri kvot. Du ansöker som vanligt, men dokument med utländska betyg eller särskilda skäl bifogas till din ansökan. Det är sedan sökt kommun eller friskola som bedömer om du kan antas i fri kvot.

Behörighet

För att kunna antas i fri kvot måste du vara behörig till utbildningen du har sökt. Prövningen i fri kvot innebär alltså inte att du går vid sidan av behörighetskraven för den utbildning du sökt. Om du har utländska betyg behöver de alltså motsvara det som krävs för att vara behörig och om du har särskilda skäl, så behöver du fortfarande ha minst godkänt i de ämnen som krävs för behörighet.

För behörighet till nationella program krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Om du gått en utbildning som saknat sådana kurser, behöver dina betyg alltså kompletteras för att du ska få denna behörighet. Grundskoleämnen kan läsas på distans via Sofia Distans. Det är då hela årskurs 9 års svenska eller svenska som andraspråk som läses. 

Bedömningen av utländska betyg och vad de motsvarar i det svenska systemet görs av kommunen eller friskolan som du sökt till. Det finns ingen standard eller reglering för dessa bedömningar. Gymnasieantagningen kan därför inte besvara frågor om hur ett visst betyg kan bli bedömt, utan du behöver kontakta sökt kommun eller friskola för sådan information. Du kan också bli kontaktad för kompletterande uppgifter av skola eller kommun som du har sökt till.

Utländska betyg

Om du har läst grundskolan på en skola som inte följer svensk läroplan, så har du utländska betyg. Det kan gälla skolor i Sverige, såsom IB-skolor eller Tyska Skolan, eller skolor utanför Sverige.

Utländska betyg kan inte jämföras med svenska grundskolans betyg och därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng på samma sätt som elever från svenska grundskolan. I stället prövas du i fri kvot.

Utländska betyg syns inte som meritvärde i antagningssystemet, eftersom det endast är svenska grundskolebetyg som ger ett meritvärde. Om du eller din skola har laddat upp utländska betyg, finns betygen i systemet som dokument knutna till din ansökan och kan ses av de handläggarna för de utbildningar du sökt.

Betygsdokument som är utfärdade på engelska, norska, finska, danska eller isländska behöver inte översättas innan de skickas in till Gymnasieantagningen Storsthlm. För betygsdokument författade på övriga språk behöver en översättning av dokumentet bifogas. Översättningen ska vara på svenska eller engelska och bör utföras av opartisk översättare (inte av elev eller anhörig till elev)

Särskilda skäl

Om du på grund av särskilda omständigheter har fått sämre betyg än du borde ha haft, så kan du bli prövad i fri kvot. Det gäller främst starka medicinska eller sociala skäl, såsom långvarig sjukdom eller mobbing. Skälen behöver intygas med dokument som bifogas till din ansökan, primärt av din studie- och yrkesvägledare.

Antagning

Det är beslutsfattare på kommun eller friskola som fattar beslut om du blir antagen till sökt utbildning. För kommunala skolor är det beslutsfattaren i aktuell kommun. För fristående gymnasier är det ofta rektor, men det kan också vara annan ansvarig att fatta beslut.

Beslut om antagning i fri kvot görs först vid slutantagningen. Det fattas alltså inga preliminära beslut om antagning i fri kvot i samband med den preliminära antagningen.

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm