Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Flytta under antagningen

Om du kommer att byta kommun under eller strax efter antagningen till gymnasiet, behöver du informera om detta. Eftersom det har betydelse var du bor när du söker till kommunala skolor kan dina möjligheter att bli antagen påverkas av att du flyttar.

Folkbokföringen är viktig

Vilket kansli du gör din ansökan genom och vilka möjligheter du har att komma in på kommunala skolor beror på vilken kommun du är bosatt i. Var du är folkbokförd har därför stor betydelse när det gäller ditt gymnasieval. Till kommunala skolor antas i första hand elever som bor inom kommunen, om det inte finns samverkansavtal med andra kommuner. Om du ska flytta under tiden antagningen till gymnasiet pågår, behöver du därför vara noga med att meddela detta. Läs mer om samverkansavtal.

Var du ansöker

Ansökan till gymnasiet görs alltid genom den kommun där du är folkbokförd. Även om du ska flytta till en annan kommun, gör du alltså ditt gymnasieval via antagningskansliet i den kommun som du bor i.

Beroende på när du flyttar och hur kalendern för antagningen ser ut, kan du sedan bli överförd till ett nytt kansli. Gymnasieantagningen i Storstockholm har ansökan öppen under två perioder. Här kan det alltså vara så att du först gör din ansökan via din nuvarande kommun och sedan kan göra ändringar i din ansökan direkt via oss i den andra perioden. Det gäller om du flyttar under vintern/våren, så att du blir folkbokförd här innan omvalet öppnar. I sådana fall skulle du kunna bli antagen via Storsthlms kansli, även om du påbörjat ansökan vid ett annat kansli.

Hur dina antagningschanser påverkas

Eftersom slutantagningen är den viktigaste delen av antagningen har det betydelse om du flyttar före eller efter denna. Om du är folkbokförd i din nya kommun i tid till slutantagningen i juni innebär det att du har samma möjligheter att bli antagen som andra elever i kommunen.

För att vara säker på att få en plats i din nya kommun kan du se till att även ha val till kommunala skolor i den kommun där du är folkbokförd över slutantagningen.

Till friskolor söker alla elever i hela Sverige på samma villkor, oavsett hemkommun. Dina möjligheter att bli antagen till en friskola påverkas därför inte av att du flyttar.

Flytta till Stockholm, Gnesta Eller Håbo

Om du under antagningen ska flytta till Stockholms län, Gnesta eller Håbo kommun och vill börja på en skola i någon av dessa kommuner ska du ta kontakt med ditt nuvarande antagningskansli. De kommer att ge dig de blanketter och den information som du behöver inför flytten. Ditt antagningskansli meddelar sedan oss på Gymnasieantagningen. Om du är behörig och har ett meritvärde som hade räckt till en plats på programmet du sökt, har vi oftast möjlighet att reservera en plats till dig. Platsen får du när du är folkbokförd inom vårt samverkansområde. Vi reserverar platser fram till mitten av juli.


Om du redan flyttat till Stockholms län och är folkbokförd här kontaktar du oss direkt via mejl där du anger ditt personnummer och din gamla hemkommun. 


Observera att ansökan till gymnasiet i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun, endast görs för åk 1. Om du ska börja åk 2 eller 3 behöver du därför istället kontakta skolorna du är intresserad av, eftersom antagningen sker direkt genom dem.

Flytta från Stockholm, Gnesta eller håbo

Om du under antagningen ska flytta från Stockholms län, Gnesta eller Håbo kommun, bör du meddela Gymnasieantagningen Storsthlm. Vi kommer sedan att skicka uppgifter till det antagningskansli som tillhör kommunen du ska flytta till. Du fortsätter att göra din ansökan via Gymnasieantagningen Storsthlm så länge du är folkbokförd inom Stockholms län, Gnesta eller Håbo kommun.

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm