Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Sena val

Om du gör en ansökan, eller ändrar dina val när den andra ansökningsperioden har stängt, kan valen i din ansökan bli betraktade som sena. Ett sent val innebär att du kan bli antagen först efter alla andra behöriga sökande som gjort valet i tid. Det försämrar alltså dina möjligheter att bli antagen. Val till introduktionsprogram blir aldrig betraktade som sena, även om de görs när ansökningstiden egentligen gått ut.

Nationella program

Val till nationella program som läggs till eller flyttas upp när ansökningstiden gått ut, blir betraktade som sena. Ansökningstiden går ut när den andra ansökningsperioden stänger. Ett sent val innebär att andra sökande som gjort valet i tid kommer före i kön, även om de har sämre meritvärden. Du kan alltså inte förbättra dina möjligheter att bli antagen genom att göra ändringar i din ansökan när ansökningstiden gått ut. Du kan dock utan konsekvenser ta bort val från din ansökan, så länge du inte ändrar rangordningen på de val du har kvar.

Ny ansökan

Om du inkommer med en första ansökan när ansökningstiden gått ut, så blir alla val till nationella program i ansökan betraktade som sena. Du hamnar alltså på alla dina val efter alla andra behöriga sökande som gjort ansökan i tid.

Flytta upp val

Om du flyttar upp ett val i din ansökan när ansökningstiden gått ut, alltså ändrar rangordning så att detta val kommer högre, så blir det valet betraktat som sent. Därmed kommer andra sökande, som inte har gjort valet sent, före i kön. Du tjänar alltså ingenting på att flytta upp ett val i din ansökan, så att det får en högre valrang. Tvärtom så försämrar det dina möjligheter att bli antagen på detta val.

Ta bort val

Du kan radera val i din ansökan när ansökningstiden gått ut. Så länge du inte ändrar rangordning på din kvarvarande val, påverkas inte dina möjligheter att bli antagen till dessa. Ett val du raderat står kvar på sin plats i ansökan, men då som ett raderat val. Det blir alltså en tom valrad i din ansökan.

Särskilda skäl

Det kan finnas starka skäl utanför den sökandes kontroll till att ansökan eller ändringar gjorts sent. Finns det sådana särskilda skäl kan den sökandes val betraktas som gjorda i tid och blir alltså inte sena val. Särskilda skäl behöver styrkas av tredje part och godkännas av Gymnasie-antagningen, för att den sökandes val ska bli betraktade som gjorda i tid.

Exempel på särskilda skäl:

  • Längre tids sjukfrånvaro – intygas av ansvarig på skolan eller läkare
  • Sociala skäl – intygas av socialtjänst, kurator eller ansvarig på skolan
  • Särskilda omständigheter på skolan som gett till följd att ansökan inte lagts in i tid – intygas av ansvarig på skolan

Introduktionsprogram

Val till introduktionsprogram blir altid betraktade som gjorda i tid. Det går alltså att lägga till val till introduktionsprogram även när ansökningstiden gått ut, utan att dessa val blir betraktade som sena. Det är dock alltid bättre och enklare att se till att göra sina val före det att ansökningstiden gått ut.

Dela
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm