Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Sena val

Om du behöver göra en ny ansökan eller göra ändringar i din ansökan efter att ansökningsperioden har stängt ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Gymnasieantagningen för att få information om vad det innebär för dig och din ansökan. Ett sent val kan få allvarliga konsekvenser för hur din ansökan behandlas.

Om du gör ett sent val prövas du enbart i mån av plats (om det blir en ledig plats), vilket betyder att du hamnar sist i kön efter alla som gjort valet i tid, oavsett om du har högre meritvärde. Det försämrar alltså rejält dina möjligheter att bli antagen, (få en plats)!

Val till Introduktionsprogram som erbjuds för enskild elev eller val till Gymnasiesärskolan samt val till Gymnasieingenjör (så kallat fjärde tekniskt år, T4) blir aldrig betraktade som sena, även om de görs när ansökningstiden egentligen gått ut.

Nationella program

Val till nationella program som läggs till eller flyttas upp när ansökningstiden gått ut, blir betraktade som sena. Ansökningstiden går ut när den andra ansökningsperioden stänger. Ett sent val innebär att andra sökande som gjort valet i tid kommer före i kön, även om de har sämre meritvärden. Du kan alltså inte förbättra dina möjligheter att bli antagen genom att göra ändringar i din ansökan när ansökningstiden gått ut. Du kan dock utan konsekvenser ta bort val från din ansökan, så länge du inte ändrar rangordningen på de val du har kvar.

Ny ansökan

Om du inkommer med en första ansökan när ansökningstiden gått ut, så blir alla val till nationella program i ansökan betraktade som sena. Du hamnar alltså på alla dina val efter alla andra behöriga sökande som gjort ansökan i tid.

Flytta upp val

Om du flyttar upp ett val i din ansökan när ansökningstiden gått ut, alltså ändrar rangordning så att detta val kommer högre, så blir det valet betraktat som sent. Därmed kommer andra sökande, som inte har gjort valet sent, före i kön. Du tjänar alltså ingenting på att flytta upp ett val i din ansökan, så att det får en högre valrang. Tvärtom så försämrar det dina möjligheter att bli antagen på detta val.

Ta bort val

Du kan radera val i din ansökan när ansökningstiden gått ut. Så länge du inte ändrar rangordning på dina kvarvarande val, påverkas inte dina möjligheter att bli antagen till dessa. Ett val du raderat står kvar på sin plats i ansökan, men då som ett raderat val.

Särskilda skäl

Det kan finnas starka skäl utanför elevens kontroll till att ansökan eller ändringar gjorts sent. Finns det sådana särskilda skäl kan elevens val betraktas som gjorda i tid och blir alltså inte sena val. Särskilda skäl behöver styrkas av tredje part och godkännas av Gymnasieantagningen för att elevens val ska bli betraktade som gjorda i tid.

Exempel på särskilda skäl:

  • Längre tids sjukfrånvaro – intygas av ansvarig på skolan eller läkare
  • Sociala skäl – intygas av socialtjänst, kurator eller ansvarig på skolan
  • Särskilda omständigheter på skolan som gett till följd att ansökan inte lagts in i tid – intygas av ansvarig på skolan

Skälen laddas upp av elevens studie- och yrkesvägledare eller av eleven själv på ansökningswebben i samband med att eleven aktiverar sent ändringsval. Eleven kan inte få ett förhandsbesked om skälen godtas.

Introduktionsprogram

Val till introduktionsprogram som erbjuds för enskild elev blir alltid betraktade som gjorda i tid. Det går alltså att lägga till val till vissa introduktionsprogram även när ansökningstiden gått ut utan att dessa val blir betraktade som sena. Det är däremot alltid bättre och enklare att se till att göra sina val före det att ansökningstiden gått ut.

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm