Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Sökande från utlandet

Om du har utländska betyg eller inte bor i Sverige när du söker till gymnasiet, kan det påverka dina möjligheter att bli antagen till en gymnasieutbildning. Det finns också saker du kan behöva tänka på när du gör din ansökan.

Ungdomar

Den svenska gymnasieskolan är främst avsedd för elever som bor i Sverige. Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av svenska medborgare i Sverige och är det som styr kommuners möjlighet att betala för elever, då den är kopplad till den statliga ersättningen för en elev.

  • Om du inte är folkbokförd i Sverige vid antagningen till gymnasiet kan du därför ha begränsad rätt att få en plats i antagningen. Se därför till att bli folkbokförd i Stockholms län i tid till slutantagningen.
  • Om du har slutbetyg sedan tidigare från svensk grundskola konkurrerar du med dessa betyg.
  • Om du har utländska betyg har du möjlighet att antagen i fri kvot.

Ansökan

För att göra en ansökan behöver du inloggningsuppgifter. Skicka namn, personnummer eller födelsedata och mejladress till oss så skickar vi det till dig. Om du är folkbokförd i en kommun utanför Stockholms län, Gnesta och Håbo kontaktar du i stället det antagningskansli som hör till din folkbokföringskommun.

Så här ansöker du

Utländska betyg

Om du söker till gymnasiet med utländska betyg behöver du visa upp dina slutbetyg från grundskolan (eller motsvarande) samt de preliminära betygen från höstterminen. Du kan själv ladda upp dina betyg på ansökningswebben om vi aktiverat dig som sökande med utländska betyg.

Om du saknar något av de ämnen som krävs för behörighet och behöver läsa in dem kan du kontakta Sofia Distans, som är en utbildningsorganisation som erbjuder grundskolekurser via distansutbildning. Du kan också ta kontakt med en kommunal grundskola för att genomgå prövning i ett eller flera ämnen. Eftersom godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk krävs för grundläggande behörighet till nationella program, behöver detta ofta läsas in om du har gått i skolan utomlands.

Dina utländska betyg skapar inte något meritvärde som du kan se i ansökningswebben. De ligger i stället som ett dokument kopplat till din ansökan.

Du hittar mer information om hur utländska betyg fungerar under antagningen på sidan om fri kvot

Översättning av betyg

Betygsdokument som är utfärdade på svenska, norska, finska, danska, isländska och engelska behöver inte översättas innan de skickas in till Gymnasieantagningen Storsthlm. För betygsdokument författade på övriga språk behöver en översättning av dokumentet bifogas tillsammans med originaldokumentet. Översättningen av betygsdokumentet ska vara översatt av en opartisk översättare

Vem kan söka från utlandet?

Nordiska sökande

Nordiska sökande från Finland, Danmark, Norge eller Island har rätt till gymnasieutbildning på nationella program i Sverige. Nordiska sökande är undantagna från kravet att ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk för att vara behöriga till nationella program.

Utlandssvenskar

Om du är svensk medborgare och bosatt i utlandet kan du komma att ses som utlandssvensk. Enligt skollagen avses med utlandssvensk elev en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Du som är utlandssvensk söker på samma villkor som boende i den kommun du söker till.

EU-medborgare

För dig som är EU medborgare och har för avsikt att folkbokföra dig i Sverige. När du är folkbokförd söker du på samma villkor som boende i din hemkommun. Du folkbokför dig genom att kontakta Skatteverket.

För dig som är EU medborgare men inte är folkbokförd i Sverige. Du bör kontakta sökt huvudman för att få reda på vilken information de önskar få från dig och vilka möjligheter till antagning som finns.

Diplomater

För dig som inte är svensk medborgare och har en koppling till en ambassad i Sverige och önskar söka till gymnasiet. Du bör kontakta sökt huvudman (kommun eller friskola) för att få reda på vilken information de önskar få från dig och vilka möjligheter till antagning som finns.

Går du i årskurs 9 i Stockholms län, Gnesta eller Håbo kommun kommer du att få hem inloggningsuppgifter per post.

Kontaktuppgifter till kommunala huvudmän

Kontakta Gymnasieantagningen om du vill ha kontaktuppgifter till kommunala huvudmän.

Övriga sökande

För att studera i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd. Läs mer om uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats.


Migrationsverket.se: Här kan du läsa om vad som gäller för dig som vill besöka och leva i Sverige

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm