Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Sökande från utlandet

Om du har utländska betyg eller inte bor i Sverige när du söker till gymnasiet, kan det påverka dina möjligheter att bli antagen till en gymnasieutbildning. Det finns också saker du kan behöva tänka på när du gör din ansökan.

Den svenska gymnasieskolan är främst avsedd för elever som bor i Sverige. Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av svenska medborgare i Sverige och är det som styr kommuners möjlighet att betala för elever, då den är kopplad till den statliga ersättningen för en elev.

  • Om du inte är folkbokförd i Sverige vid antagningen till gymnasiet kan du därför ha begränsad rätt att få en plats i antagningen. Se därför till att bli folkbokförd i Stockholms län i tid till slutantagningen.
  • Om du har slutbetyg sedan tidigare från svensk grundskola konkurrerar du med dessa betyg.
  • Om du har utländska betyg har du möjlighet att antagen i fri kvot.

Ansökan

För att göra en ansökan behöver du inloggningsuppgifter. Skicka namn, personnummer eller födelsedata och mejladress till oss så skickar vi det till dig. Om du är folkbokförd i en kommun utanför Stockholms län, Gnesta och Håbo kontaktar du i stället det antagningskansli som hör till din folkbokföringskommun.

Så här ansöker du

Utländska betyg

Om du söker till gymnasiet med utländska betyg vill vi att du skickar oss en kopia på slutbetygen från grundskolan samt, om möjligt, preliminära betyg från höstterminen. Det går bra att skicka kopia av betyg via post, alternativt skanna dokumenten och mejla dem till oss.

Om du saknar något av de ämnen som krävs för behörighet och behöver läsa in dem kan du kontakta Sofia Distans, som är en utbildningsorganisation som erbjuder grundskolekurser via distansutbildning. Du kan också ta kontakt med en kommunal grundskola för att genomgå prövning i ett eller flera ämnen. Eftersom godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk krävs för grundläggande behörighet till nationella program, behöver detta ofta läsas in om du har gått i skolan utomlands.

Dina utländska betyg skapar inte något meritvärde som du kan se i ansökningswebben. De ligger i stället som ett dokument kopplat till din ansökan.

Du hittar mer information om hur utländska betyg fungerar under antagningen på sidan om fri kvot.

Översättning av betyg

Betygsdokument som är utfärdade på svenska, norska, finska, danska, isländska, engelska, spanska, franska, eller tyska behöver inte översättas innan de skickas in till Gymnasieantagningen Storsthlm. För betygsdokument författade på övriga språk behöver en översättning av dokumentet bifogas.

Vem kan söka från utlandet?

Nordiska sökande

Nordiska sökande från Finland, Danmark, Norge eller Island har rätt till gymnasieutbildning i Sverige. Nordiska sökande är dessutom undantagna från kravet att ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk för att vara behöriga till nationella program.

Utlandssvenskar

För dig som är svensk medborgare och bosatt i utlandet kan du komma att ses som utlandssvensk om dina vårdnadshavare är bosatta utomlands och minst en av dem är svensk medborgare. Enligt skollagen (29 kap 7 §) avses med utlandssvensk elev en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare.

Du som är utlandssvensk söker på samma villkor som boende i den kommun du söker till.

EU medborgare

För dig som är EU medborgare och har för avsikt att folkbokföra dig i Sverige. När du är folkbokförd söker du på samma villkor som boende i din hemkommun. Du folkbokför dig genom att kontakta Skatteverket.

För dig som är EU medborgare men inte är folkbokförd i Sverige. Du bör kontakta sökt huvudman för att få reda på vilken information de önskar få från dig och vilka möjligheter till antagning som finns.

Diplomater

För dig som inte är svensk medborgare och har en koppling till en ambassad i Sverige och önskar söka till gymnasiet. Du bör kontakta sökt huvudman (kommun eller friskola) för att få reda på vilken information de önskar få från dig och vilka möjligheter till antagning som finns.

Går du i årskurs 9 i Stockholms län, Gnesta eller Håbo kommun kommer du att få hem inloggningsuppgifter per post.

Kontaktuppgifter till kommunala huvudmän

Kontakta Gymnasieantagningen om du vill ha kontaktuppgifter till kommunala huvudmän.

Övriga sökande

För att studera i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd. Läs mer om uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats.


Migrationsverket.se: Här kan du läsa om vad som gäller för dig som vill besöka och leva i Sverige

Dela
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm