Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Sökande som lever gömd

Gömda elever - Hantering av ungdomar utan tillstånd VID ANSÖKAN TILL GYMNASIE- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Ungdomar som saknar tillstånd att vistas i landet har rätt till gymnasieutbildning och utbildning vid gymnasiesärskola. Skollagen (2010:800) 29 kap. 2§ och 3§ tredje stycket.

Rätten till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola för barn som vistats i landet utan tillstånd ska gälla om studierna påbörjas före 18-års ålder, Skollagen 29 kap 3§.

Sökande utan tillstånd söker via webben och får inloggningsuppgifter av Gymnasieantagningen.

Ungdomar utan tillstånd är:

  • Personer som befunnit sig i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har löpt ut och därefter stannar kvar i Sverige.
  • Personer som har sökt uppehållstillstånd här, men som fått avslag på sin ansökan och som därefter håller sig undan verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning.
  • Personer som kommer till Sverige utan att någon gång ge sig till känna för myndigheter.

Vilka handlingar krävs:

För de ungdomar som kan kategoriseras i gruppen Ungdomar utan tillstånd önskar vi få in underlag som styrker detta primärt av avlämnande skola. I informationsunderlaget bör det framgå att sökande tillhör kategorin Ungdomar utan tillstånd. Underlaget kan vara ett informationsunderlag som formellt inte kan sägas vara styrkande intyg men som huvudman för sökt utbildning tar del av för att värdera status kring.

Senast den 20 maj ska eventuella informationsunderlag vara oss tillhanda för att de ska behandlas inför slutantagningen.

Vad gör Gymnasieantagningen/vad gör sökt huvudman?

Gymnasieantagningen vidareförmedlar information/underlag till sökt huvudman som gör bedömning om de anser sökande tillhöra kategorin ungdomar utan tillstånd. Det är även sökt huvudman som fattar beslut om eventuell antagning.

Eleven eller studie- och yrkesvägledaren skannar in eventuella utländska betyg med information om behörighet till sökt huvudman. Huvudmannen för den sökta utbildningen prövar om den sökande är behörig och fattar beslut om den sökande ska tas emot.

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm