Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Sökande till annan kommun

Du kan söka till en kommunal gymnasieskola i en annan kommun, men om det inte finns samverkansavtal mellan din hemkommun och kommunen där skolan ligger är dina chanser att bli antagen sämre. Till fristående skolor söker alla på samma villkor oavsett var man bor. Inom Stockholms län, tillsammans med Håbo kommun, finns ett avtal om samverkan för alla nationella program.

Kommunala gymnasieskolor och nationella program

Har din kommun skrivit ett samverkansavtal om nationella program med en eller flera kommuner så söker du och blir förstahandsmottagen på samma villkor som övriga sökande inom samverkansområdet till de utbildningar som ingår i samverkansavtalet.

Samverkansavtal – förstahandsmottagen

Två eller flera kommuner kan skriva ett samverkansavtal kring program man erbjuder i sina skolor. Det innebär att ni som bor i dessa kommuner blir förstahandsmottagna och tas in på samma villkor till de gymnasieprogram som ingår i samverkansavtalet. I Stockholms län och Håbo kommun gäller ett gemensamt samverkansavtal för samtliga nationella program.

Sökande utanför samverkansområdet Stockholms län – andrahandsmottagen

Du kan också söka till ett nationellt program vid en kommunal gymnasieskola i en annan kommun utanför Stockholms län och samverkansområdet. Men tänk på att skolorna i första hand tar emot elever som är folkbokförda i kommunen eller sitt samverkansområde. Platserna som finns kvar när dessa elever med företräde fått plats är öppna för övriga sökande. Som andrahandsmottagen blir du alltså antagen först i mån av plats efter att alla inom utbildningens kommun/samverkansområde har erbjudits plats.

Introduktionsprogram

Det är olika villkor som gäller för olika typer av introduktionsprogram. Du blir alltid förstahandsmottagen till introduktionsprogram i din egna kommun. Till Programinriktat val och Yrkesintroduktion kan det finnas samverkansavtal mellan två eller flera kommuner. Ta reda på vilka regler som gäller i din kommun.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns olika former av riksrekryterande utbildningar på gymnasiet. För att en utbildning ska bli riksrekryterande krävs att utbildningen är motiverad av ett behov på arbetsmarknaden. Dessutom kan det finnas riksrekryterande utbildningar inom idrottsområdet och det estetiska området. Riksrekryterande gymnasial spetsutbildning inom matematik eller naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora erbjuds också. Skolverket beslutar vilka utbildningar som ska bli riksrekryterande. Alla elever i Sverige söker till ett riksrekryterande gymnasieprogram på samma villkor.

International Baccalaureate

International Baccalaureate, IB, är en internationellt erkänd examen som är öppen för elever med goda kunskaper i engelska. Inträdesprov och intervjuer kan förekomma. Utbildningen finns på ett tjugotal skolor i Sverige.

Fristående gymnasieskolor

Till en fristående gymnasieskola söker alla på lika villkor oavsett var man bor.

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm