Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Nytt antagningssystem lanseras

1 oktober lanseras det nya antagningssystemet som möjliggör en mer digitaliserad antagning. Detta kommer att bidra till högre effektivitet, rättssäkerhet och användarvänlighet. De publika delarna av det nya antagningssystemet öppnas för sökande den 4 november.

Funktionalitet och fördelar

Det nya systemet eliminerar mycket av den mellanhandshantering som i dag sker mellan kommuner, skolor och kanslier. Systemet skickar automatiskt ut arbetsuppgifter till dem som är ansvariga för det momentet, vilket ger kortare handläggningstid och minskar risken för fel. Vi kan också digitalisera många delar i antagningen som tidigare har hanterats på papper. Bilagor behöver alltså inte längre skannas och skickas till Gymnasieantagningen.

De sökande kommer att hitta den information som rör ansökan direkt i systemet. Här finns även frågor och svar, samt en programguide med detaljerad information om skolorna och programmen. Systemet är givetvis anpassat för mindre skärmar och har användarvänliga funktioner som "drag-and-drop". Dessutom kan de sökande göra sina ändringsval direkt i systemet.

Ökad kvalitet genom samverkan

Systemet har använts i Göteborgsregionen sedan 2014. Idag ägs och förvaltas det av Storsthlm och Göteborgsregionen i en gemensam förvaltningsorganisation, där vi kontinuerligt arbetar med vidareutveckling av funktionaliteten. Genom samverkan mellan antagningskanslierna uppnås synergieffekter som kunskapsutbyte och en ökad kvalitet i antagningen, vilket gynnar såväl de sökande som övriga användare.

Ny struktur på Gyantagningen.se

I samband med lanseringen av det nya antagningssystemet passar vi på att ge vår webbplats en ny struktur. Vår förhoppning är att det kommer att vara lättare att hitta den information du söker. Vi har även försökt förenkla informationstexterna och lyfta fram det som är viktigast när de sökande gör sitt gymnasieval.

Eftersom det nya antagningssystemet har bättre tekniska förutsättningar kommer ett par funktioner inte längre att finnas kvar. Eftersom frågor och svar och en programguide erbjuds i det nya systemet försvinner de funktionerna från vår webbplats. Gyantagningen.se förblir dock en bra startpunkt för dig som ännu inte har bestämt dig för program eller skola.

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11
Telefon 08-580 080 00

Support för skolpersonal, klicka här

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm