Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

​Ekonomiprogrammet mest populärt

Nu har de preliminära antagningsgränserna till gymnasieskolorna i Stockholms län, Håbo och Gnesta publicerats. Fler elever än någonsin tidigare har sökt till gymnasiet och för första gången går ekonomiprogrammet om samhällsvetenskapsprogrammet som det mest populära programmet att söka i första hand.

Närmare bestämt har 28 667 elever gjort ett förstahandsval till gymnasiet, en ökning med cirka 1500 elever från i fjol. Det inkluderar både val till introduktionsprogram och nationella program.

– De ökande elevkullarna är ett stort fokus för den gemensamma gymnasieregionen. Även om vi inte har fått fler gymnasieskolor sedan förra året, kan vi konstatera att ökningen matchas av ett större programutbud och fler platser än tidigare år. Alla kommuner och friskolor jobbar hårt för att försöka tillgodose elevernas val, säger Mats Gerdau, förbundsordförande på Storsthlm.

Det program som har fått flest förstahandssökande är ekonomiprogrammet. Med sina 6 029 förstahandssökande har det gått om samhällsvetenskapsprogrammet (5 751 förstahandssökande) som det mest sökta. Däremot är samhällsvetenskapsprogrammet fortfarande det program med flest preliminärt antagna elever, 5 273 stycken, vilket kan jämföras med 5216 preliminärt antagna elever på ekonomiprogrammet.

I samband med att de preliminära antagningsgränserna publiceras, det vill säga den poäng som krävs för antagning till respektive utbildning, får eleverna möjlighet att justera sin ansökan eller lägga till nya val. Omvalsperioden är öppen till och med den 15 maj.

– Antagningen och poängen baseras på de ansökningar som gjordes i februari och niornas höstterminsbetyg. Ofta höjs betygen i slutbetygen och därmed kan antagningsgränserna höjas något vid slutantagningen, säger Charlott Rydén, verksamhetschef för Gymnasieantagningen Storsthlm.

Fler sökande förväntas tillkomma under omvalsperioden.
– Ca tjugo procent fler förväntas vara antagna till terminsstart, det beror dels på tillkommande sökande och att en del elever får behörighet till sökta program först i samband med att de får sina slutbetyg, därtill får en del behörighet först efter genomförd sommarlovsskola, säger Charlott Rydén.

Fakta om den preliminära antagningen:

Gymnasieantagningen Storsthlm sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län, Håbo och Gnesta.

Antal gymnasieskolor:

Totalt 180 gymnasieskolor, varav 57 kommunala, 1 med Region Stockholm som huvudman och 122 fristående.
(Oförändrat antal sedan 2019. En ny fristående gymnasieskola startar nu till hösten och en skola har beslutat att inte starta år 1 i höst).

Antal platser vid de nationella programmen:

Totalt 30 186 platser, varav 15 615 på kommunala skolor och 14 571 på fristående skolor.
(En ökning med 2 154 platser, de kommunala skolorna har ökat antalet platser med 491 platser och de fristående med 1 663 platser).

Antal preliminärt antagna:

Totalt 22 984 elever har antagits preliminärt till ett nationellt program vid gymnasieskolorna i regionens kommuner.

19 110 preliminärt antagna vid de högskoleförberedande programmen, varav 11 118 vid kommunala och 7 992 vid fristående skolor. (En ökning med 11 procent, eller 1 982 fler preliminärt antagna)

3 874 preliminärt antagna vid yrkesprogrammen, varav 1 779 vid kommunala och 2 095 vid fristående skolor. (En ökning med 1 procent, eller 47 fler preliminärt antagna).

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm