Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) i all hantering av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgift?

Behandling av personuppgifter omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en fysisk person som är i livet. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempel på personuppgifter är

  • namn
  • personnummer
  • postadress
  • e-postadress
  • bankuppgifter (exempelvis vid utbetalning av arvoden)
  • fotografi (om personen på bilden går att identifiera eller är inköpt från bildbyrå eller liknande).

Vilka personuppgifter behandlar Gymnasieantagningen Storsthlm?

Medlemmar och representanter för medlemmar

Uppgifterna behandlas för att organisationen ska kunna fullgöra sin uppgift som medlemsorganisation eller värdorganisation. Vanligtvis handlar det om personuppgifter i nyhetsbrev, kallelser, inbjudningar, protokoll och liknande rörande möten inom ramen för organisationens uppdrag och verksamhet (befattningshavare inom politik och förvaltning, styrelse, arbetsutskott, nätverk, styrgrupper, arbetsgrupper, referensgrupper m.fl.).

Personuppgifter i samband med gymnasieantagningens verksamhet

Storsthlm utför också personuppgiftsbehandling inom ramen för Gymnasieantagningens verksamhet. För sådana personuppgifter är medlemskommunerna och de fristående gymnasieskolorna personuppgiftsägare. Storsthlm har för Gymnasieantagningens verksamhet personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsägarna i vilka personuppgiftsbehandlingen regleras.

Samarbetsorganisationer och representanter för samarbetsorganisationer

Uppgifterna behandlas för att organisationen ska kunna fullgöra sin uppgift som samarbetsorganisation eller värdorganisation. Vanligtvis handlar det om personuppgifter i nyhetsbrev, kallelser, inbjudningar, protokoll och liknande rörande möten inom ramen för organisationens uppdrag och verksamhet (befattningshavare inom politik och förvaltning, styrelse, arbetsutskott, nätverk, styrgrupper, arbetsgrupper, referensgrupper med flera).

Leverantörer och uppdragstagare

Storsthlm behandlar personuppgifterna för att kunna teckna, administrera och utvärdera leverantörsavtal samt att betala leverantörsfakturor. Se vidare information under rubriken ”Behandling av personuppgifter för anställda, kandidater, före detta anställda, arvodestagare och vissa konsulter”.

Rekrytering

För att Storsthlm ska kunna hantera ansökningar som de registrerade och arbetssökande har skickat in, genomföra intervjuer och tester samt fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste Storsthlm behandla vissa personuppgifter. Se vidare information under rubriken ”Behandling av personuppgifter för anställda, kandidater, före detta anställda, arvodestagare och vissa konsulter”.

Behandling av personuppgifter för anställda, kandidater, före detta anställda, arvodestagare och vissa konsulter

Personuppgiftsbehandlingen för nämnda grupper redovisas i bilaga till denna policy.

Bilaga till integritetspolicy.pdf (74 kb)

Till vem kan Storsthlm lämna ut dina uppgifter?

Storsthlm kan lämna ut namn och kontaktuppgifter på medlemsföreträdare till samarbetsparter såsom myndigheter, länsstyrelse, landsting och andra medlemskommuner. Storsthlm kan också lämna ut namn och kontaktuppgifter till tredje part om denna utför tjänster inom organisationens verksamhet eller för verksamhetens räkning (leverantörer av IT-tjänster etc.). Storsthlm har då ett personuppgiftsbiträdesavtal med respektive part som reglerar personuppgiftsbehandlingen.

Hur länge lagrar Storsthlm dina personuppgifter?

Uppgifter ska inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att Storsthlm ska kunna fullgöra sin uppgift som medlemsorganisation eller arbetsgivare.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas och kan begära rättelse, överföring eller begära begränsad behandling. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Denna rätt gäller dock inte om det enligt andra bestämmelser krävs att uppgifterna lagras (exempelvis för anställnings-, löne-, arvodes och skatteuppgifter).

Hur gör jag för att få reda på vilka personuppgifter som behandlas?

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Storsthlm ska du kontakta Storsthlm. Begär eller referera till stabschefen. Storsthlm skickar ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress.

telefon: 08–615 94 00

e-post: info@storsthlm.se

Om du anser att Storsthlm behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du lämna klagomål till Datainspektionen.

e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

telefon: 08–657 61 00

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11
Besökstid Torsdagar kl.13-15
Telefon 08-580 080 00

Support för skolpersonal, klicka här

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm