Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

International Baccalaureate

International Baccalaureate styrs av IBO, International Baccalaureate Organization; www.ibo.org och vänder sig till dig som är intresserad av en internationell karriär. Det är egentligen ett tvåårigt gymnasieprogram, men eftersom Sveriges lag kräver att en gymnasieutbildning ska pågå i minst tre år, så ingår ett förberedande år i programmet.


Dela

Förberedande år

På det förberedande året får du vänja dig vid att studera på undervisningsspråket, hitta din studieteknik och välja vilka ämnen du vill studera och vilken nivå du vill studera dem på när du börjar på International Baccalaureate. Det förberedande året brukar vara mycket uppskattat då du som elev kan kliva in på andra, det vill säga första året på International Baccalaureate, med förberedande kunskaper för att studera på gymnasieprogrammet International Baccalaureate.

Ansökan till International Baccalaureate

Du söker till International Baccalaureate som du söker till ett vanligt gymnasieprogram, men beroende på vilken skola du väljer kan du bli kallad till ett inträdesprov i matematik och engelska eller en intervju. 

Hela din undervisning på International Baccalaureate är på engelska och efter din gymnasietid har du möjlighet att studera vidare var som helst i världen. Du läser förutom de sex ämnen som du själv får välja inom IB-programmet tre kurser som alla International Baccalaureate-elever läser världen över: Theory of Knowledge, CAS (Creativity, activity, service) och Extended Essay.

Ämnen på International Baccalaureate

De sex valbara ämnena väljs utifrån följande sex grupper, där du väljer ett ämne från varje grupp:

 • Språk A: Swedish, English
 • Språk B: English, German, French, Spanish, Swedish
 • Indivduals and societies: Business Management, Economics, History, Psychology
 • Experimental Sciences: Biology, Chemistry, Physics, Env. systems
 • Mathematics: Three levels
 • Electives: Theatre, Film 

Du får byta ut det konstnärliga ämnet mot ett annat ämne i de andra grupperna. Utbudet av ämnena i de olika grupperna kan variera beroende vilken skola du väljer. 

Obilgatoriska ämnen på International Baccalaureate

Theory of knowledge (TOK) Här får du studera filosofi, olika sorters kunskap och vad kunskap grundar sig i. Du får lära dig tänka på ett kritiskt sätt och analysera fakta. I slutet av din tid på International Baccalaureate får du skriva en uppsats som där du fördjupar dig i ämnet.

Creativity, activity, service (CAS) Detta är ett ämne som du utövar 150 timmar utöver din skoltid, alltså på fritiden. De tre aktiviteterna du ska utöva handlar om, som namnet anger, att vara kreativ (creativity), aktiv (activity) och hjälpsam (service) och ska helst vara något nytt för dig.

 • Creativity: Lära dig något nytt inom musik, litteratur, bild eller annan kreativ verksamhet
 • Activity: Någon fysisk aktivitet eller sport som du inte har utövat förut
 • Service: Någon typ av volontärarbete för ett välgörande ändamål

Extended essay (EE) Detta innebär en forskningsuppsats på max 4000 ord som motsvarar gymnasiearbetet i den vanliga gymnasieskolan. Du får fördjupa dig i ett ämne som intresserar dig och träna på att genomföra en vetenskaplig undersökning som förberedelse för högskolstudier.

Examinationsprov

Examinationsproven görs i slutet av sista terminen av gymnasieprogrammet och utgör 80 % av dina betyg. Varje ämne betygsätts på en skala från 1-7 där 7 är det bästa. I ämnena TOK och EE får du betyg enligt tabellen E-A där A är det bästa.

Efter International Baccalaureate - högskolebehörighet

Efter att ha läst International Baccalaureate och fått en IB-examen erhåller du ett diplom och har då grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige. Det krävs att du har tillräckliga kunskaper i svenska, engelska och matematik, vilket innebär:

 • Minst godkänt betyg i Swedish A1 eller A2 alternativt svenska kurs B eller svenska som andraspråk kurs B – eller ha gjort Test i svenska för universitetsstudier (Tisus). 
 • Engelska kurs A med lägst betyget Godkänt eller motsvarande kunskaper.
 • Matematik kurs A med lägst betyget Godkänt eller motsvarande kunskaper.


Behörighet till international Baccalaureate      (IB-programmet)

Det finns ingen exakt reglering gällande antagning till IB-utbildning. Utbildning vid International Baccalaureate (IB) sker vid sidan av den reguljära gymnasieskolan (proposition 1992/93:158, s 20). Utbildningen skiljer sig mellan olika skolor, men IB-programmen i Stockholm, Göteborg och Sigtuna Humanistiska Läroverk har en gemensam reglering i Förordning om internationell gymnasial utbildning (SKOLFS 2002:7). Denna förordning kan vara vägledande även för andra gymnasieskolor som anordnar IB-utbildning och säger bland annat följande:

 • Du är behörig att antas till årskurs ett av den internationella gymnasiala utbildningen om du för en längre tid vistas i Sverige, eller är utlandssvensk elev.

 • Du är behörig till IB om du har behörighet till naturvetenskapsprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet och har tillräckliga kunskaper i engelska och kunskaper i övrigt för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Saknar du tillräckliga kunskaper i svenska kan du ändå antas till IB-programmet om du i övrigt uppfyller kraven enligt punkten ovan.

 • Du kan antas till en högre årskurs om du lever upp till kraven i någon av punkterna ovan om du har kunskaper som motsvarar dem som förvärvas i den närmast lägre årskursen.

 • I de fall då det inte finns plats för alla sökande till IB-programmet ska de som inte är eller skall anses vara bosatta i Sverige och utlandssvenska elever få förtur.

Har du missat något?
Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsinfo.se är Skolverkets webbplats för val av skola och studier. Webbplats vänder sig till elever, föräldrar och professionella inom utbildningsområdet. Här hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. 

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Telefontid Måndag-Torsdag kl.9-11

Besökstid Torsdagar kl.13-15

OBS! Vecka 25-32 är det ändrade telefon och besökstider. Läs här

Telefon 08-580 080 00

Besöksadress Fatburen, Södermalmsallén 36, plan 5

E-post gyantagningen@storsthlm.se

Fax 08-580 080 08Gymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm