Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan vänder sig till dig som tillhör målgruppen för särskolan. Beslut om att du tillhör målgruppen ska fattas av din hemkommun.

Programguide

Mer detaljerad information om respektive skola och program finns i programguiden, som lanseras den 4 november.

Programguide 2021


Gymnasiesärskolan fokuserar på att

 • ge eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier
 • samarbetet mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet ska stärkas
 • det ska finnas en stor flexibilitet för eleven.

Läs mer om gymnasiesärskolan på Skolverket.

Skolverket.se: Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans program

I gymnasiesärskolan finns det nio nationella program samt individuella program. Alla program är 4-åriga.

Skolverket.se: Läroplan, program och ämnen i gymnasiesärskolan

Nationella program i gymnasiesärskolan

De nationella programmen:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för samhälle, natur och språk
 • Programmet för skog, mark och djur

Förstahandsmottagande

Du blir förstahandsmottagen till de nationella program som erbjuds i din hemkommun.
Om något eller några av de nationella programmen inte erbjuds i din hemkommun så blir du förstahandsmottagen till detta program i den sökta kommunen. Förstahandsmottagna hanteras i först i kön vid beslut om antagning.

Förstahandsmottagande innebär inte att du garanteras att bli antagen till sökt utbildning. Det är den ansvariga för utbildningen som fattar beslut om antagning.

Andrahandsmottagande

Om ett program erbjuds i din hemkommun, men du söker det i en annan kommuns skola, så blir du andrahandsmottagen till detta program, om det inte finns särskilda skäl till att du ska tas emot i första hand. Det innebär att du kan bli antagen till detta program först i mån av plats.

Fristående gymnasiesärskola

Alla söker på lika villkor till de fristående gymnasiesärskolornas nationella program oavsett var man bor. Fristående gymnasiesärskolor kan ha godkända särskilda kriterier för urval, som ska gälla om de har fler sökande än platser.

Antagningsbeslut

Efter det har bestämts hur du blir mottagen till en viss gymnasiesärskola som du har sökt till så ska mottagande skola eller kommun besluta om antagning till någon av dina sökta utbildningar.

Individuella program

De individuella programmen omfattar 4 års studier och vänder sig till dig som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program. De utformas efter dina egna förutsättningar och behov samt ger dig kunskaper, så att du kan få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Det kan även finnas möjlighet till praktik på en arbetsplats under din utbildning.

Ämnesområden inom de individuella programmen är:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Mottagande till Individuella program inom gymnasiesärskolan

Om din hemkommun har bedömt att du inte kan följa undervisningen på ett nationellt program kan du bli mottagen till ett Individuellt program i en annan kommun. Men för att kunna bli mottagen i en annan kommun så måste din hemkommun och den mottagande kommunen först komma överrens om ersättning för utbildningen.

Söker du till en fristående gymnasiesärskola ska det även där finnas en överenskommelse mellan din hemkommun och friskolan om bidraget som kommunen ska betala till huvudmannen för den fristående gymnasiesärskolan.

Antagningsbeslut

Efter det har bestämts hur du blir mottagen till en viss gymnasiesärskola som du har sökt till så ska mottagande skola eller kommun besluta om antagning till någon av dina sökta utbildningar.

Skolverket.se: Gymnasiesärskoleprogrammen – individuella program

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm