Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns fyra introduktionsprogram: Programinriktat val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Programguide

Mer detaljerad information om respektive skola och program finns i programguiden, som lanseras den 4 november.

Programguide 2021 Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

Programinriktat val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt program inom ett år. För att vara behörig behöver du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt i minst 4 andra ämnen eller ha godkänt betyg i svenska/ svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1 – 3 år som ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller vill söka till ett nationellt yrkesprogram. Inga behörighetskrav finns.

Individuellt alternativ anpassas individuellt efter dina behov under 1 – 3 år. Det här alternativet är främst för dig som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram. Inga behörighetskrav finns.

Språkintroduktion vänder sig till dig som nyligen kommit till Sverige och som vill få utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Inga behörighetskrav finns.

Skolverkets information om Introduktionsprogrammen

Läs mer om de fyra programmen på Utbildningsguiden Skolverket Introduktionsprogram

Övriga frågor

Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller hör av dig till oss på Gymnasieantagningen Storsthlm.

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm