Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Ämnen, poäng och inriktning

Varje nationellt program innehåller gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, inriktningar, programfördjupningar och individuella val. Varje program innehåller också ett gymnasiearbete.

Gymnasiepoäng

Varje kurs ger något som kallas för gymnasiepoäng. Man kan säga att antalet poäng motsvarar den tid som krävs för att läsa kursen. Alla nationella gymnasieprogram omfattar totalt 2500 gymnasiepoäng.

Gymnasiegemensamma ämnen

De gymnasiegemensamma ämnena ska ge dig grundkunskaper som är nödvändiga för att klara ditt framtida yrkesliv. Dessa ämnen är gemensamma för alla nationella program men hur många poäng du läser beror på vilket program du valt att läsa.

De gymnasiegemensamma ämnena är:   

  • Svenska eller Svenska som andraspråk   
  • Engelska   
  • Matematik   
  • Idrott och hälsa   
  • Historia   
  • Samhällskunskap   
  • Religionskunskap   
  • Naturkunskap

På Naturvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet läser du inte naturkunskap. Istället för naturkunskap läser du på Naturvetenskapsprogrammet biologi, fysik och kemi och på Teknikprogrammet läser du fysik, kemi och teknik. 

Fördelning av Gymnasiegemensamma ämnen

Ämne

Yrkesprogram

Högskoleförberedande program

Svenska/Svenska som andraspråk

100

300

Engelska

100

200

Matematik

100

100-300

Idrott och hälsa

100

100

Historia

50

50-200

Samhällskunskap

50

100-200

Religionskunskap

50

50

Naturkunskap

50

0-100

 

Programgemensamma karaktärsämnen

De programgemensamma karaktärsämnena är kurser som alla elever inom ett program läser. Ämnena är olika för varje nationellt program.

Inriktningar

17 av de 18 nationella programmen har nationella inriktningar. Det är endast Vård- och omsorgsprogrammet som inte har någon nationell inriktning. Inriktningarna startar oftast år 2 eller år 3. För Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet, Naturbruksprogrammet och Estetiska programmet kan inriktningar starta redan första året (inriktningar startar under förutsättning att elevunderlag finns).

Programfördjupningar

Inom varje program kan du välja mellan olika kurser inom programfördjupningarna. Vilka dessa är beror på vilket program du läser. Inom yrkesprogrammen är de här kurserna riktade mot olika yrken eller yrkesområden och inom de högskoleförberedande programmen är kurserna mer riktade mot högskolestudier.

Arbetsplatsförlagt lärande

Alla yrkesprogram innehåller minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får då möjlighet att använda dina kunskaper från skolan på en eller flera arbetsplatser. 

Betygsskala

Betygskalan på gymnasiet betecknas A — F. Betyg för godkänt betecknas med A, B, C, D, E. Det högsta betyget betecknas med A och lägsta betyget med E. Betyg för icke godkänt betecknas med F. Om du får underkänt i en kurs har du rätt att pröva för ett högre betyg eller gå om kursen. Du får betyg efter varje avslutad kurs.

Kurser

Kurserna i gymnasieskolan heter till exempel svenska 1, 2 eller 3.

Individuellt valbara kurser

Alla program innehåller 200 poäng individuellt valbara kurser. Du kan till exempel välja att läsa kurser för att uppnå högskolebehörighet eller kurser som fördjupar dina kunskaper i något av karaktärsämnena.

Gymnasiearbete

Alla elever ska utföra en större självständig arbetsuppgift som omfattar 100 poäng. Gymnasiearbetet ska rymmas inom ramen för examensmålen.

Språk i gymnasieskolan

Varje kurs i språk på gymnasieskolan omfattar 100 poäng. Du kan läsa språk på nybörjarnivå eller fortsättningsnivå. Om du har läst ett språk i grundskolan kan du inte läsa det som nybörjarkurs på gymnasiet. De vanligaste språken som erbjuds i gymnasieskolan är franska, spanska och tyska.

Två typer av examen

För yrkesexamen ska du ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Du ska också ha godkänt i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.För högskoleförberedande examen ska du ha 2500 poäng varav 2250 godkända. du ska också vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm