Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Riksrekryterande utbildningar

En riksrekryterande utbildning är en utbildning som elever från hela landet kan söka på samma villkor. Du söker utbildningen via antagningen i din hemkommun, oavsett var i landet utbildningen finns. Du som vill söka till riksidrottsgymnasium (RIG) gör först en ansökan till ditt specialidrottsförbund för den idrottsliga antagningen.

Riksrekryterande utbildningar

En riksrekryterande spetsutbildning är en utbildning som fått ett särskilt tillstånd från Skolverket att ta emot elever från hela landet. Alla behöriga sökande blir alltså mottagna i första hand. 

En gymnasieskola kan bli riksrekryterande om det finns nationell efterfrågan och nationellt intresse av utbildningen.

Till skillnad från vanliga utbildningar på friskolor, som elever från hela landet också kan söka på samma villkor, så ger utbildningen alltid rätt till inackorderingstillägg vilket hjälper dig som måste flytta hemifrån för att studera på annan ort.

På en riksrekryterande spetsutbildning kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora (språk, historia och filosofi). Spetsutbildning finns också inom det estetiska programmet. 

En elev som vill söka en riksrekryterande utbildning ska söka via sin egen kommun.

Ansökan till en riksrekryterande utbildning gör du via antagningen i din hemkommun, på samma sätt som till andra utbildningar.

Läs mer hos Skolverket

Läs mer på Utbildningsinfo

Riksidrottsgymnasium (RIG)

Riksidrottsgymnasier är skolor som fått tillstånd att bedriva riksrekryterande utbildningar kopplade till en specialidrott. Till skillnad från nationella idrottsutbildningar (NIU), så behöver det inte finnas något samverkansavtal mellan kommuner för att du ska bli mottagen i första hand till en utbildning du sökt på en kommunal skola utanför din hemkommun.

För att söka till RIG behöver du kontakta ditt specialidrottsförbund och bli uttagen inom din idrott. Därefter gör du en vanlig gymnasieansökan till en utbildning på RIG-skolan.

Läs mer hos Riksidrottsförbundet

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm