Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Utbildningar med färdighetsprov

Många skolor har färdighetsprov till estetiska program och engelskspråkiga utbildningar. Det kan också förekomma färdighetsprov till särskilda varianter och spetsutbildningar.

Om du har sökt till en skola där färdighetsprov ska göras kommer du att kallas till prov i slutet av februari eller i mars. Lägger du till dessa skolor under omvalsperioden kommer du i stället att kallas till prov i slutet av maj eller i början av juni. Skolan skickar ett brev med information om tid, plats och vad du behöver förbereda inför provet. Kontakta skolan om du saknar en kallelse.

Var görs provet?

Proven utförs oftast på den gymnasieskola som du sökt till, men det händer att skolorna samordnar sina prov.

Hur bedöms provet?

Provet bedöms och poängsätts av respektive skola, därför skiljer sig uträkningen av provpoäng åt. Du kan också fråga på den skola som du har sökt till hur deras provpoäng räknas ut.

Länk till lista med provpoäng

Provresultat

När bedömningen är klar kan du se ditt provresultat i antagningsportalen. Provresultat kan du, efter att bedömningen är klar, se på din inloggningssida på vår hemsida. Din provpoäng läggs ihop med din betygspoäng och det är det resultatet som du ser när du loggar in. Glöm inte att kontrollera att dina provpoäng registerats.

Utbildningar som kräver färdighetsprov

Estetiska program

Det finns inga krav på att man måste göra färdighetsprov för att vara behörig till det estetiska programmet, men till många skolor kan det vara svårt att bli antagen om man inte gjort ett färdighetsprov på grund av högt söktryck. 

Spetsutbildningar

På spetsutbildningar förekommer det ofta att man gör ett färdighetsprov. På de skolor där det inte är ett krav kan det på grund av högt söktryck ändå vara svårt att bli antagen om du inte har gjort ett färdighetsprov. Kontakta skolan du ansöker till för mer information om färdighetsprov.

Särskild variant inom det estetiska området

Särskilda varianter inom det estetiska området finns bara på högskoleförberedande program. Till dessa program finns särskilda förkunskapskrav (t.ex. att man måste ha ett visst betyg i det ämne som är av vikt för programmet och att du ska ha gjort ett godkänt färdighetsprov). För mer information om vad som krävs för behörighet till de här programmen, se respektive skolas webbplats för information. 

International Baccalaeureaute (IB)

Till International Baccalaeureaute (IB) kräver skolan ofta att man gör färdighetsprov som du måste få godkänt på för att anses som behörig till sökt program. Skolornas prov och urval för antagning skiljer sig åt. För mer information om vad som krävs för antagning till olika IB-program, kontakta den skola du sökt till.

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm