Så här hittar du din utbildning

Samtliga sökbara gymnasieutbildningar i Stockholms län, Gnesta kommun och Håbo kommun går att hitta här.
Du kan söka fram utbildningar genom att stegvis göra ett urval. Du har möjlighet att hitta en och samma utbildning via olika urval.

Om du bor i Stockholms län, Gnesta kommun eller Håbo kommun men tänker söka till en gymnasieutbildning utanför länet ska du ändå skicka in din ansökan till Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm vidarebefordrar din ansökan till den ort dit du har sökt.

Nedan hittar du 2019 års utbud.

Meny

SÖKRESULTAT FÖR ANTAGNINGSDOKUMENT

SÖKRESULTAT FÖR WEBBSIDOR

SÖKRESULTAT FÖR FILER

SÖKRESULTAT FÖR FRÅGOR & SVAR

Utbildningar med extra stöd, så kallade mindre undervisningsgrupper

Om du har behov av att studera i mindre grupp erbjuder gymnasieskolorna i Stockholms län olika typer av utbildningar med extra stöd.

Så här hittar du utbildningar som erbjuds med extra stöd, så kallade mindre undervisningsgrupper

För att söka fram utbildningar med extra stöd skriver du "specialpedagogisk verksamhet" i Programguidens sökruta. Då får du upp alla utbildningar med mindre undervisningsgrupper och stöd för olika typer av behovsgrupper.

Söker du ett specifikt program kan du välja detta bland programboxarna under sökrutan. På så sätt kan du få fram exempelvis alla Introduktionsprogram eller alla Naturvetenskapsprogram med specialpedagogiskt stöd.

Hur ser stödet ut på utbildningen på en viss skola

För att du ska få en inblick i hur det särskilda stödet fungerar på de olika utbildningarna och skolorna och om det passar dig och dina behov behöver du kontakta respektive gymnasieskola för mer information och för ett skolbesök.

Hur fungerar antagningen till mindre undervisningsgrupper

För att du ska kunna bli antagen till dessa utbildningar måste du först och främst uppfylla behörighetskraven till det sökta programmet enligt skollag och gymnasieförordningen. Sedan ska du ha det behovet av specialpedagogiskt stöd som utbildningen erbjuder. Du ska kunna beskriva och intyga ditt behov av särskilt stöd.

Det är de ansvariga för utbildningen som bestämmer om de har möjlighet att ge dig det stöd du behöver och om du får vara med och konkurrera om en plats på deras utbildning. Om du inte uppfyller kraven för det behovsstöd som krävs för just deras utbildning ses du som obehörig till deras utbildning och du är inte med i antagningen till deras utbildning.

För att de ansvariga för utbildningen ska kunna fatta beslut om du har det behovsstöd som krävs för deras utbildning eller inte, måste de ha ett underlag som beskriver och styrker ditt behov av särskilt stöd. Det är du tillsammans med din vårdnadshavare och personalen på din grundskola som skriver detta underlag.

Kontakta din skola eller studie- och yrkesvägledare för mer information om det särskilda behovsunderlaget som ska bifogas ansökan. Om du inte går på en skola kontaktar du Gymnasieantagningen.

Antagning till nationellt program med mindre undervisningsgrupp

Om du är behörig till programmet och de ansvariga för utbildningen beslutar att du har det behovsstöd som krävs för deras utbildning är det antagning på betyg som gäller. Är det fler sökande än antalet platser på utbildningen är det sökande med högst meritvärde som antas först.

Antagning till introduktionsprogram med mindre undervisningsgrupp

Om du är behörig till programmet och de ansvariga för utbildningen beslutar att du har det behovsstöd som krävs för deras utbildning är det de ansvariga för utbildningen som bestämmer vilka som ska antas.

Externa länkar

STUDERA EFTER GYMNASIET

För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se

För information om att studera på Yrkeshögskola: yrkeshogskolan.se

Skolverket informerar bland annat om gymnasieskolans programstrukturer och yrkesutgångar samt gymnasieskolans lagar och förordningar.

Utbildningsguiden.se Skolverkets webbplats för studievägledning och skolval och vänder sig till vårdnadshavare och elever samt studie- och yrkesvägledare. Här kan du jämföra skolor och läsa om gymnasieskolans program och vad de leder till. Skolsystemet är beskrivet på sex olika språk

Kontakta oss om du har frågor

Stockholms län, Gnesta och Håbo

Postadress
Gymnasieantagningen Storsthlm
Box 4404
102 68 Stockholm

Support för skolpersonal, klicka här

E-post gyantagningen@storsthlm.seGymnasieantagningen Storsthlm är en verksamhet inom:
Storsthlm