Intagningsstatistik för gymnasieprogram, International IT College
Preliminär intagning 2008
(Både behöriga och obehöriga sökande deltog i intagningen)
Studieväg Antal Antal Antal Lediga
  platser intagna reserver platser
Specialutformat program EC inr datorteknik med profilering, International IT College 15 15 5 0
Specialutformat program MP inr medieproduktion med profilering, International IT College 15 15 22 0
Specialutformat program TE inr datorteknik med profilering, International IT College 30 30 25 0
Specialutformat program NV inr matematik och data med profilering, International IT College 30 30 18 0
Specialutformat program SP inr ekonomi med profilering, International IT College 30 30 24 0
120 120 94 0